Data spotkania: 27 listopada 2014r.

Miejsce spotkania: Warszawa


Rozwój technologii ma ciągły wpływ na medycynę.Nowe rozwiązania są szansą na sprawniejsze działanie służby zdrowia. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami na rynku medycznym, trendami i nowościami podczas konferencji "Technologie w medycynie" już 27 listopada w Warszawie.

Wykłady poprowadzą m.in.:

"Elektroniczna dokumentacja medyczna - zarys problematyki prawnej" - mec. Agnieszka Sowińska i mec. Alicja Siemianowska – Kancelaria Naworska Marszałek sp.k.

"Perspektywy zastosowania zaawansowanych technologii druku 3D w medycynie" - Barbara Ostrowska - Członek Grupy Biomateriałów - Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska

Proponowana tematyka konferencji:

1. Systemy i technologie wykorzystywane w placówkach medycznych:
2. Nowoczesny sprzęt wykorzystywany w ochronie zdrowia:
3. Dokumentacja medyczna:
4. Najlepsze praktyki zarządzania w ochronie zdrowia

Szczegółowe zagadnienia dostępne są na stronie:  http://multiexpo.pl/technologie-w-medycynie

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej:

  • Kadrę menedżerską z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
  • Przedstawicieli administracji samorządowej, w tym: przedstawicieli Urzędów Wojewódzki odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, oraz reprezentantów władz powiatowych – doradców ds. ochrony zdrowia
  • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia
  • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział dla grupy docelowej jest bezpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
Dorota Iwanicka
tel.+48 531 645 512
dorota.iwanicka@multiexpo.pl