Na terenie Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku ma powstać lądowisko dla helikopterów. Umowa na budowę została podpisana między spółką Copernicus a Ministerstwem Zdrowia. Prace już się rozpoczęły - informuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Lądowisko będzie zlokalizowane między budynkami nr 4, 5, 20 i konstrukcją stalową, czyli w miejscu, w którym znajduje się większość oddziałów, w tym SOR. Płyta lądowiska o wymiarach ok. 21 m x 21 m będzie umieszczona na szczycie 22-metrowej wieży wyniesionej na żelbetowej konstrukcji. Z płyty windą będzie można zjechać na poziom SOR-u. Płyta lądowiska i budynki w jego pobliżu zostaną wyposażone w niezbędną infrastrukturę (w tym oświetlającą), instalacyjną zapewniającą dostęp do mediów m.in.: energii elektrycznej, wody, komunikacji z SOR, ochrony przeciwpożarowej, oznakowania itp. Dzięki oświetleniu nawigacyjnemu śmigłowce będą mogły lądować także nocą. Lądowisko ma być gotowe w drugiej połowie 2018 r.

– Budowa lądowiska jest częścią projektu, dzięki któremu w szpitalu powstanie Centrum Urazowe dla Dzieci, tzw. CUD. Będą w nim leczeni najmłodsi pacjenci z całego województwa, którzy ulegli poważnym urazom – tłumaczy Marzena Mrozek, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W placówce zostanie również stworzone trzecie stanowisko wstępnej intensywnej terapii dzieci na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlano-instalacyjnych. Prace będą obejmowały modernizację dwóch pomieszczeń w obrębie SOR, jednoosobowego boksu obserwacyjnego oraz trzyosobowej sali obserwacyjnej dla dzieci.

Modernizacja infrastruktury szpitala, powstanie Centrum Urazowego dla Dzieci, budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup aparatury i wyposażenia medycznego będą kosztować ponad 9,5 mln zł. Środki w wysokości prawie 8 mln zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Samorząd województwa pomorskiego przekaże 600 tys., a szpital przeznaczy prawie 1,3 mln zł. Inwestycja będzie gotowa w połowie 2018 r.

Niezbędny sprzęt trafi m. in. na oddziały: Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci, Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP, Otolaryngologiczny dla Dzieci, Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków, a także Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego czy Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży GUMed.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego