Ministerstwo Zdrowia przygotowuje specjalny program stypendialny, który ma zachęcać do studiowania pielęgniarstwa i położnictwa oraz do podejmowania pracy w tym zawodzie. Stypendia będą przyznawane już pod koniec studiów i przez pierwsze lata po podjęciu pracy. Resort chce by program ruszył już w październiku, będzie on finansowany ze środków unijnych.

- Wiem jak ważną rolę w procesie leczenia odgrywa opieka pielęgniarska, dlatego przygotowaliśmy ten system wsparcia żeby za kilka, kilkanaście lat w Polsce pielęgniarstwo było silne, mocne i rozwijało się w sposób ciągły. Chciałbym, żeby ten zawód – który jest pięknym zawodem, najbliższym pacjentowi – był doceniany w sposób adekwatny i odpowiedni – mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Ministerstwo ogłosiło konkurs, który jest skierowany do uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które wdrażają programy rozwojowe dla uczelni ukierunkowane na zwiększenie liczby absolwentów, oraz zakładają program wsparcia absolwenta. Wnioski można składać do 31 lipca 2018 r.

W ramach wsparcia dla studentów resort zdrowia zapowiada:

  • stypendia dla najlepszych studentów (800 zł miesięcznie);
  • płatne praktyki zawodowe;
  • zajęcia dodatkowe;
  • zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania podczas praktyk.

W ramach wsparcie dla absolwentów ministerstwo zapowiada:

  • pomoc w znalezieniu zatrudnienia w podmiotach leczniczych;
  • pomoc w znalezieniu i odbywaniu cyklu zawodowych szkoleń medycznych;
  • możliwość otrzymania dwuletniego stypendium w wysokości max. 1 000 zł brutto miesięcznie, pod warunkiem podjęcia pracy na etat w podmiocie leczniczym i udział w kursach.

Dodatkowe wsparcie finansowe mają otrzymać także doświadczone pielęgniarki, które będą mentorami dla osób dopiero wchodzących do zawodu.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia