Resort zdrowia poinformował, że od 11 maja 2017 roku będzie przyjmować wnioski w konkursie na monoprofilowe centra symulacji medycznej w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych. To kolejny konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty dotyczące przygotowania i wdrożenia programu rozwojowego podnoszącego poziom kształcenia uczelni, który przyczyni się do poprawy jakości nauczania praktycznego.

Konkurs jest skierowany do podmiotów uprawnionych do stacjonarnego kształcenia na kierunkach pielęgniarskich i/lub położniczych na poziomie studiów pierwszego stopnia, kształcących na tych kierunkach co najmniej od roku akademickiego 2013/2014.

Grupą docelową projektu będą studenci pielęgniarstwa i położnictwa oraz uczelnie, które opracują program rozwojowy uczelni oraz utworzą/rozwiną monoprofilowe centra symulacji medycznej.

Wnioski będą przyjmowane od 11 maja 2017 do 14 czerwca 2017 roku.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia