Jedno z najnowocześniejszych w Polsce Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo, zostało uroczyście otwarte w Akademii Kaliskiej. – Nie macie żadnych powodów, żeby mieć kompleksy – powiedział podczas uroczystości minister zdrowia Adam Niedzielski. – Proszę z pełną determinacją realizować swoje ambicje i udowadniać światu, że można mieć z realizacji marzeń dużo radości. Akademia Kaliska jest bardzo dobrym przykładem, jak można się rozwijać.

– Dzisiaj otwieramy już drugie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych- tym razem dla kierunku położnictwo – przyznał dyrektor centrum, prof. Akademii Kaliskiej, dr Wojciech Grzelak. – Trzy lata temu otworzyliśmy centrum symulacji dla pielęgniarek i wiemy, że jest to niezbędny element naszej dydaktycznej działalności. Gdyby takiego centrum nie było, to przygotowanie przyszłych studentów do praktyk zawodowych, byłoby o wiele gorsze. Zrealizowany przez nas projekt dał możliwość przećwiczenia różnych symulacji, różnych jednostek chorobowych, nie tylko internistycznych czy neurologicznych, ale także zabiegowych. W związku z tym przygotowanie studentki czy studenta do praktyki zawodowej jest zupełnie inne. Dzięki temu przygotowaniu na pewno będzie mniej niepożądanych zdarzeń medycznych, ponieważ nasza działalność spowoduje, że wyszkolenie tej grupy studentów będzie o wiele lepsze niż dotychczas.

W nowym centrum jedna z sal jest salą wysokiej wierności – to symulator, który umożliwia odbieranie porodów nie tylko fizjologicznych, ale również związanych z patologią w trakcie porodów. Student i studentka nie uczą się na żywej pacjentce, na sali położniczej ale na symulatorze. - W związku z tym do praktyk zawodowych w szpitalu podchodzą z pewnym zasobem wiedzy i umiejętności. Student i studentka nie boją się tego, co może ich spotkać na sali porodowej - dodał dr Grzelak.

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo’’ realizowany jest przez Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w partnerstwie z Pleszewskim Centrum Medycznym sp. z o.o. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie i wdrożenie “Program Rozwojowego Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – Położnictwo”. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 2 184 344,38 PLN.

Samo centrum można zobaczyć na poniższym filmie:


Źródło: Akademia Kaliska
Fot. screen YouTube