Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, Konsultant Krajowy ds. ginekologii i położnictwa i Konsultant Krajowy ds. perinatologii rekomendują wykonywanie szybkich testów antygenowych i/lub szybkich testów genetycznych podczas przyjmowania pacjentek do oddziału. Poniżej publikujemy treść stanowiska w tej sprawie.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Konsultanta Krajowego ds. ginekologii i położnictwa, Konsultanta Krajowego ds. perinatologii odnośnie celowości i przydatności stosowania szybkich testów antygenowych w postępowaniu z pacjentką położniczo - ginekologiczną

Wobec stale rozwijającej się w Polsce epidemii SARS-CoV-2, a tym samym zwiększającej się liczbie zakażonych pacjentek bezobjawowych, zgłaszających się do oddziałów położniczo-ginekologicznych i na sale porodowe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego personelu medycznego jak również pacjentek, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP), Konsultant Krajowy ds. ginekologii i położnictwa i Konsultant Krajowy ds. perinatologii rekomendują wykonywanie szybkich testów antygenowych i/lub szybkich testów genetycznych podczas przyjmowania pacjentek do oddziału.

Zdając sobie sprawę, że jedynym testem diagnostycznym, dającym pewność otrzymanego wyniku jest test PCR RT, to jednak ze względu na długi czas oczekiwania na wynik, znajduje on zastosowanie w przypadkach przyjęć planowych. W położnictwie i ginekologii, a szczególnie w obrębie sal porodowych istnieje konieczność otrzymania wyniku w krótkim czasie, co pozwala na wykonywanie procedur medycznych w sposób najbezpieczniejszy dla personelu medycznego jak i dla sąsiednich pacjentek.

Dostępne są testy antygenowe, które pozwalają otrzymać wynik w krótkim czasie od pobrania – od kilku do kilkudziesięciu minut. Pobranie materiału i wykonanie testu odbywa się w miejscu pobrania, bez konieczności wysyłania materiału do laboratorium.

Zgodność otrzymanego wyniku powyższą metodą z testami PCR, według danych producentów jak i osiągalnego piśmiennictwa naukowego wynosi ponad 90%. Tak wysoka czułość i specyficzność powyższych testów, pozwala na ukierunkowanie w sposób bezpieczny postępowania medycznego. Dotyczy to zarówno personelu jak i pacjentek.

Oczywistym jest, że testy antygenowe należy traktować jako badanie przesiewowe, sugerujące odpowiednie epidemiczne działania w okresie oczekiwania na ostateczny wynik testu genowego.

Prof. dr hab. Mariusz Zimmer
Prezes PTGiP

Prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski
Konsultant Krajowy ds. ginekologii i położnictwa

Prof. dr hab. Mirosław Wieloś
Konsultant Krajowy ds. perinatologii

Źródło: Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników