2 sierpnia 2018 roku Robert Biedroń, Prezydent Miasta Słupska podpisał umowy z czterema realizatorami „Słupskiego programu na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego” w latach 2018 – 2022.

W czasie trwania programu słupski samorząd sfinansuje 100 procedur in vitro tj. po 20 świadczeń co roku. Wysokość dofinansowania do jednej procedury wynosi od 4822,73 zł do 5000,00 zł i uzależniona jest od oferty świadczeniodawcy.

Para może skorzystać z dofinansowania do jednej procedury w wyniku której doczekała się urodzenia żywego dziecka oraz dwóch procedur w sytuacji gdy pierwsza procedura była nieskuteczna.

Planowanymi odbiorcami programu są pary, które nie mogą zrealizować swoich planów rozrodczych w sposób naturalny i będą spełniały następujące warunki:

  • przeszły w przeszłości leczenie niepłodności i wyczerpano inne metody leczenia prowadzone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,
  • posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
  • zostaną zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i rekomendacjami,
  • u kobiety został stwierdzony odpowiedni poziom rezerwy jajnikowej – na podstawie hormonu AMH powyżej 0,7 ng/ml,
  • od co najmniej roku są mieszkankami/ mieszkańcami miasta Słupska i rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z Urzędem Skarbowym w Słupsku i deklarują w zeznaniu podatkowym, że miejscem jego zamieszkania jest Słupsk (weryfikacja na podstawie ostatniej deklaracji PIT),
  • pozostają we wspólnym pożyciu (kobieta i mężczyzna),
  • nie korzystały wcześniej z dofinansowania ze środków publicznych (np. program rządowy lub program o przedmiotowym zakresie finansowany przez inny samorząd) do trzech lub więcej procedur zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro (weryfikacja na podstawie oświadczenia podpisanego przez parę). W przypadku, gdy para korzystała w przeszłości z dofinansowania ze środków publicznych do leczenia i poddała się jednej procedurze zapłodnienia pozaustrojowego w wyniki której nie doczekała się ciąży ani też żywego urodzenia dziecka, będzie mogła skorzystać z programu i dopłaty do drugiej procedury w ramach niniejszego programu.

Źródło: UM Słupsk