Ponad 21 tys. kobiet z regionu może skorzystać z programu „Zdrowa matka i dziecko” którego podstawowym celem jest prawidłowa opieka nad kobietami w ciąży - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

„Zdrowa matka i dziecko” to regionalny program zdrowotny województwa śląskiego, który ma także ograniczyć liczbę przedwczesnych porodów, zwiększyć przeżywalności matek i noworodków, podnieść skuteczność wczesnego diagnozowania i leczenia wykrytych schorzeń u dzieci. W ramach programu mają być również prowadzone działania informacyjno-edukacyjne dotyczące prawidłowego przygotowania się do ciąży, porodu i połogu. Działania te mają podnieść poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z macierzyństwa, a ostatecznie przynieść wzrost dzietności w regionie.

- Dzięki funduszowemu wsparciu dbamy o to, by przyszłe mamy miały najlepszą możliwą opiekę, a ich dzieci przychodziły na świat nieobarczone wadami rozwojowymi. To podstawowy i najważniejszy cel, jaki możemy sobie postawić – powiedział marszałek województwa Wojciech Saługa.

W ramach programu realizowane są projekty nastawione na organizację szkół świadomego rodzicielstwa, a także przeprowadzanie bezpłatnych badań prenatalnych oraz specjalistycznych konsultacji w przypadku wykrycia wady rozwojowej.

Szkoły świadomego rodzicielstwa organizowane w ramach programu są prowadzone zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie opieki nad kobietami w ciąży. Przyszłe mamy (wraz z osobami towarzyszącymi) będą uczestniczyć w zajęciach, które w sposób kompleksowy i nowoczesny przygotują je do porodu i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Taka szkoła dla wielu rodziców, szczególnie tych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będzie pierwszym i często jedynym źródłem aktualnej i fachowej wiedzy przekazanej przez profesjonalistów.

Badania prenatalne i specjalistyczne konsultacje w przypadku wykrycia wady rozwojowej będą mogły odbyć kobiety już na wczesnym etapie ciąży, co przyczyni się do niwelowania nierównego dostępu do świadczeń medycznych. W przypadku wykrycia i leczenia wad wrodzonych płodu rodzice otrzymają wsparcie ze strony finansowanego z funduszy europejskich psychologa.

Ponadto obowiązkowym elementem każdego z realizowanych projektów są działania szkoleniowe kierowane do kadry medycznej. Podniesienie świadomości personelu medycznego w obszarze opieki okołoporodowej oraz opieki nad dzieckiem z wykrytą wadą rozwojową pozwoli wprowadzić wyższy standard usług świadczonych w naszym województwie.

Do bezpłatnych szkół świadomego rodzicielstwa mogą uczęszczać:

  1. kobiety, mieszkanki województwa śląskiego, od 20 tygodnia ciąży fizjologicznej,
  2. pacjentki oddziałów położniczo-ginekologicznych placówek medycznych na terenie obejmującym realizację programu,
  3. partnerzy życiowi uczestniczek,
  4. inne osoby wspierające uczestniczki wymienione w punktach 1 i 2.

Bezpłatna opieka perinatalna oferowana w ramach programu przeznaczona jest dla ciężarnych mieszkanek województwa śląskiego w wieku do 35 lat (paniom powyżej 35 r.ż. przysługuje darmowa opieka perinatalna z NFZ).

Program realizowany jest na obszarze całego województwa, m.in. w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu, Czeladzi, Bestwinie, Jasienicy. Szczegółowe informacje na temat tego, które ośrodki zdrowia realizują projekty w ramach programu „Zdrowa matka i dziecko”, znajdują się na załączonych listach.

Do listy realizatorów programu „Zdrowa matka i dziecko” dołączyć mogą kolejne podmioty. Otwarty został kolejny nabór na dofinansowanie projektów polepszających opiekę nad kobietami w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym. Wnioski z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych przyjmować będzie Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego od lipca br. Nabór wniosków: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/342


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego