Blisko 22 mln złotych otrzyma Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 w Rzeszowie na rozwój Podkarpackiego Centrum Onkologii. 6 lutego w szpitalu wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podpisała z dyrektorem Witoldem Wiśniewskim umowę zapewniającą unijne dofinansowanie dla inwestycji.

Umowa o dofinansowanie dotyczy projektu o nazwie „Rozbudowa, budowa, zakup akceleratora z wyposażeniem oraz wymiana akceleratora z adaptacją pomieszczenia w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”. Dyrektor Witold Wiśniewski przekonywał, że zadanie przyczyni się do poprawy jakości leczenia pacjentów onkologicznych i skrócenia procesu, jaki pacjent musi przebyć, by poddać się zabiegom.

Konieczność inwestowania w onkologię nie budzi dziś najmniejszych wątpliwości, a przemawiają za tym alarmujące dane. Według Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w ciągu najbliższych 10 lat liczba pacjentów onkologicznych wzrośnie o 28%!

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego