Porozumienie Rezydentów wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, z pełnym wsparciem Naczelnej Izby Lekarskiej, nawołuje do przyłączenia się do protestu AKCJA ZDROWA PRACA. Podstawą akcji jest ograniczenie czasu pracy maksymalnie do 48 godzin tygodniowo.

„Wzywamy do wypowiadania klauzuli opt-out do końca sierpnia 2019 r. oraz rezygnacji z dodatkowych prac od początku października 2019 r.” - apelują lekarze rezydenci.

Protest jest formą sprzeciwu wobec aktualnego stanu opieki zdrowotnej w Polsce oraz braku pełnej realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Rządem a lekarzami w lutym 2018 r.

Jak informuje w mediach społecznościowych Porozumienie Rezydentów OZZL, od wielu lat odpowiedzialność za „skrajnie niewydolny system publicznej ochrony zdrowia spoczywała na barkach przepracowanych lekarzy, którzy, mimo ewidentnych zaniedbań rządzących, utrzymywali system poświęcając swój wolny czas i zdrowie a czasem nawet życie”.

„W trosce o naszych pacjentów, o nas i nasze rodziny, nie możemy dalej swoją pracą ponad siły ukrywać dramatycznej sytuacji kadrowej i finansowej publicznych szpitali. Nie możemy zgadzać się na zagrażający pacjentowi i nam system” - tłumaczą lekarze.

Postulaty medyków to:

  • zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w ciągu trzech lat,
  • likwidacja kolejek,
  • rozwiązanie problemu braku personelu medycznego,
  • likwidacja biurokracji w ochronie zdrowia.

Szczegóły akcji będę dostępne na stronach:
www.akcjazdrowapraca.pl, www.ozzl.org.pl, www.rezydenci.org.pl


Źródło: Porozumienie Rezydentów OZZL