„To dobrze, że stomatologia dziecięca została wpisana na listę priorytetowych dziedzin medycyny oraz, że zdecydowano się na rozszerzenie lakowania pierwszych zębów trzonowych do ósmego roku życia, o co zabiegałem. Są to jednak zmiany zbyt małe w stosunku do istniejących potrzeb” – zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Premier Ewy Kopacz.


RPD od 2008 roku konsekwentnie zabiega o poprawę dostępności i zwiększenie efektywności opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży. Występuje w tej sprawie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, spotyka się z konsultantami wojewódzkimi i krajowymi w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

W ostatnich wystąpieniach do MZ i NFZ Rzecznik apelował m.in. o uzupełnienie koszyka gwarantowanych świadczeń stomatologicznych dla najmłodszych oraz wydzielenie puli środków finansowych na leczenie dzieci i młodzieży, bez możliwości przenoszenia ich na leczenie dorosłych.

RPD przypomina, że 95 proc. 18-latków ma próchnicę, a w wielu powiatach gabinety nie podpisują umów z NFZ na realizację świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do lat 18. Jednocześnie RPD zwraca uwagę, że w Polsce funkcjonują 664 szkolne gabinety dentystyczne.

- Należy zbadać skuteczności ich działania i określić stopień satysfakcji dzieci i ich opiekunów z uzyskanych świadczeń. Najistotniejsze jest jednak, by dzieci oraz ich rodzice wiedzieli, gdzie możliwie najbliżej, znajduje się gabinet stomatologiczny – pisze Marek Michalak.

W opinii RPD kluczowe wydaje się również wypracowanie metod motywujących stomatologów do podejmowania pracy z dziećmi oraz wpisania określonych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do koszyka świadczeń zdrowotnych, w tym ich realna wycena.


Źródło: brpd.gov.pl