900 mieszkańców od 30 do 50 lat z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego skorzysta z badań i leczenia do lipca 2020 r.

W Warszawie podpisano umowę między Ministerstwem Zdrowia a Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie oraz Kościerskim Stowarzyszeniem Osób Chorych na Choroby Reumatyczne i Ich Przyjaciół Koliber. Dzięki realizacji projektu poprawi się wykrywalność i leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

Wartość projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wynosi ponad 1,2 mln zł.

W celu zwiększenia świadomości pacjentów w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów RZS powstanie portal oraz elektroniczne centrum koordynacji procesu kierowania osobami, które podejrzewają u siebie RZS. Będzie to platforma dla osób, które otrzymają rozpoznanie choroby oraz konkretne zalecenia. Dzięki niej pacjenci uzyskają wiedzę o samej chorobie i jej objawach oraz pomocne narzędzie do prowadzenia badań okresowych w trakcie projektu. Będzie z niej można czerpać informacje, co zrobić od razu po rozpoznaniu choroby, aby proces leczenia był wdrożony jak najszybciej. W ramach projektu powstaną filmy edukacyjne oraz publikacja pt. Przewodnik po RZS.

W ramach projektu do końca lipca 2020 r. zostanie przebadanych 900 osób w wieku 30-50 lat. Prowadzone będą działania edukacyjne i informacyjne podnoszące poziom wiedzy na temat wczesnego wykrywania RZS. Zajęcia będą skierowane do lekarzy i pielęgniarek z 60 placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Szkolenia będą realizowane dwuetapowo na początku oraz po roku funkcjonowania projektu. Przeszkolone osoby będą miały bezpośredni kontakt z pacjentem. Będą odpowiedzialne za trafne i szybkie zdiagnozowanie RZS. Po przeszkoleniu personelu medycznego nastąpi realizacja świadczeń zdrowotnych według ścieżki określonej w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania RZS zmierzająca do ostatecznego zdiagnozowania choroby i wdrożenia skutecznego leczenia, czyli pacjenci u których podejrzewane jest RZS, zostaną skierowani pod opiekę reumatologów.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego