Omówienie sytuacji w związku z koronawirusem 2019-nCoV oraz współdziałanie służb i instytucji były tematem roboczego spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, które odbyło się we wtorek (28 stycznia). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Infrastruktury oraz Lotniska Chopina w Warszawie.

Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację, działania podejmowane przez poszczególne służby i instytucje oraz szczegóły obiegu informacji.

Po spotkaniu poinformowano, że bieżące komunikaty dotyczące zasad postępowania z osobami z podejrzeniem zakażenia nowym koronawirusem 2019-nCoV znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia, a informacje dla podróżujących – na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Aby ograniczyć możliwość zawleczenia choroby do kraju, zostały wprowadzone środki zaradcze wobec podróżnych wracających lub podróżujących do Polski z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa. Wszyscy podróżujący samolotem z obszaru zagrożonego dostają Kartę Lokalizacyjną Pasażera, w której należy podać dane kontaktowe i miejsca pobytu. Kartę należy wypełnić w trakcie lotu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do prowincji Hubei i zachowanie szczególnej ostrożności na pozostałym terytoriom Chin.


Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa