Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Rozporządzenia wprowadza nową dziedzinę ochrony zdrowia – medyczną genetykę molekularną.

Jak zapisano w uzasadnieniu projektu, wprowadzenie nowej dziedziny szkolenia specjalizacyjnego „medyczna genetyka molekularna” umożliwi przystąpienie do szkolenia specjalizacyjnego osobom, które uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów w zakresie biologii, biotechnologii lub mikrobiologii i przygotuje specjalistów do przeprowadzania badań służących identyfikacji i zmian w genomie człowieka, a także badań molekularnych, zwłaszcza wysokoprzepustowych badań genomowych w medycynie. Specjaliści w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej będą zatrudniani w wyspecjalizowanych laboratoriach genetycznych.

Zdaniem resortu zdrowia, rozwiązanie to spowoduje, iż system opieki zdrowotnej wzbogaci się o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie posiadać wiedzę i umiejętności w wykonywaniu specjalistycznych badań i dodatkowych czynności diagnostyki w wyspecjalizowanych laboratoriach genetycznych.

Ministerstwo tłumaczy, że zapotrzebowanie na specjalistów w przedmiotowej dziedzinie wynika z dynamicznego rozwoju wiedzy o molekularnych albo genetycznych podstawach chorób człowieka oraz z postępu wiedzy i rozwoju technik diagnostycznych wykorzystywanych w badaniach genetycznych.

ZOBACZ: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia