28 czerwca Zespół Negocjacyjny Porozumienia Zielonogórskiego zawarł porozumienie z Prezesem NFZ Andrzejem Jacyną, dotyczące warunków pracy POZ na drugie półrocze.

Dotychczasowe umowy z funduszem kończą się 30 czerwca.

Zgodnie z porozumieniem, aneksy do umów w POZ zostaną podpisane na 6 miesięcy tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.

W skład Zespołu Negocjacyjnego Porozumienia Zielonogórskiego weszli: Jacek Krajewski, Marek Twardowski i Teresa Dobrzańska-Pielichowska. Wspierali ich eksperci: Marek Sobolewski i Tomasz Zieliński.


Źródło: Porozumienie Zielonogórskie