Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego oraz Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, w listach do Prezesa NFZ poinformowali, że przedłużą obecne umowy z płatnikiem do 30 września br., podkreślając jednocześnie, że przedstawione przez NFZ warunki są nie do zaakceptowania.

„Negatywnie opiniujemy spadające nakłady na podstawową opiekę zdrowotną. Uchwalaniu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej towarzyszyły zapewnienia systematycznego wzrostu, a nie obniżania nakładów na podstawową opiekę zdrowotną. Bez istotnego zwiększenia poziomu finansowania POZ nie jest możliwe ani stworzenie z niej silnej podstawy systemu ochrony zdrowia, ani przyjęcie przez nią już teraz jakichkolwiek nowych zadań" - napisała prezes PPOZ Bożena Janicka.

"Rozczarowuje postawa Ministra Zdrowia, który - wydawało się po ostatnich rozmowach - rozumie te zależności. Oczekujemy, że w ciągu najbliższego kwartału zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Centrala NFZ zweryfikują swoje obecne nastawienie do POZ i pozytywnie odniosą się do już zgłoszonych przez nas postulatów organizacyjnych i finansowych związanych z funkcjonowaniem podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych, które zostaną w najbliższym czasie zgłoszone" - czytamy piśmie PPOZ do szefa Funduszu.

W podobnym tonie swoje zdanie wyrażają lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego, którzy wskazują, że przedstawione na następny okres kontaktowania warunki finansowania POZ są nie do zaakceptowana.

„Brak uwzględnienia specyfiki funkcjonowania tego segmentu ochrony zdrowia, a w szczególności coraz słabszej motywacji do pracy tu lekarzy w każdym wieku, spowoduje narastający niedobór kadr, co będzie skutkować ograniczoną dostępnością pacjentów do medyków, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach. Brak konsekwencji postępowania w zakresie wzmacniania POZ spowoduje nakręcanie spirali chaotycznego operowania środkami przeznaczonymi na finansowanie świadczeń i zmierza ku metodzie „gaszenia pożarów” czyli przeznaczania pieniędzy nie tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, tylko tam, gdzie jest silniejszy lobbing czy presja. Brak konsekwentnej strategii budowania systemu opartego o silny i dobrze funkcjonujący POZ, a nie na odpowiedzi na zmówienie polityczne, doprowadzi już wkrótce do poważnego kryzysu w ochronie zdrowia” - napisali w piśmie do Andrzeja Jacyny lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego.


Źródło: Porozumienie Zielonogórskie | Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia