Już wkrótce może być dostępne nowe narzędzie w walce z otyłością u dzieci. Zgodnie z nowymi badaniami opublikowanymi w „Gastroenterology”, oficjalnym czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (American Gastroenterological Association, AGA), prebiotyki zmieniając mikroflorę jelit, zmniejszają ilość tkanki tłuszczowej u dzieci, które mają nadwagę lub otyłość.

Lekarz medycyny Geoffrey A. Preidis, doktorant, członek naukowej rady Centrum Badań i Edukacji ds. flory bakteryjnej jelit AGA (ang. AGA Center for Gut Microbiome Research and Education )zauważa, iż jest to dobrze zaprojektowany proces, który pokazuje, jak prebiotyk mógłby pomóc w zwalczaniu jednego z najbardziej rozpowszechnionych i kosztownych schorzeń dotyczącego dzieci w krajach rozwiniętych - nadwagi - poprzez skierowanie się na mikroflorę jelit. Jednocześnie naukowiec jest przekonany, że już niedługo dostarczy dowodów na to, że zmiana bakterii jelitowych może być wykorzystana do przywrócenia zdrowia. Jako lekarz medycyny, ma nadzieję, że dalsze badania nad prebiotykami doprowadzą do nowej strategii leczenia otyłości.

W opisywanym badaniu naukowcy z Uniwersytetu Calgary w prowincji Alberta w Kanadzie, przeprowadzili badanie z podwójnie ślepą próbą kontrolowaną placebo z udziałem 42 uczestników. Uczestnikami były dzieci, w wieku od 7 do 12 lat, które zostały sklasyfikowane z nadwagą lub otyłością (> 85 percentyla indeksu masy ciała) z dobrym stanem zdrowia. Uczestników losowo przydzielono do grup, które otrzymały prebiotyczny polisacharyd – inulinę wzbogaconą oligofruktozą - lub placebo raz na dobę przez 16 tygodni. Prebiotyk podawano w postaci białego proszku rozpuszczonego w wodzie.

Koordynatorka badania Raylene A. Reimer, profesor i naukowiec na Wydziale Kinesiologii Uniwersytetu w Calgary (ang. Faculty of Kinesiology at University of Calgary ) uznała otrzymane wyniki za bardzo interesujące.

Na podstawie czteromiesięcznych danych interwencyjnych, roczna prognoza wzrostu masy ciała w grupie prebiotycznej wynosiłaby 3 kg (6,6 funtów) w oczekiwanym zdrowym zakresie, podczas gdy przewidywany wzrost w grupie placebo wynosił 8 kilogramów (17,6 funtów) -prawie trzykrotnie większy wzrost masy ciała. Zatem suplementacja prebiotykami zawiązana była z lepszymi wynikami u dzieci z nadwagą lub otyłych. Co ważne, naukowcy wykazują, że prebiotyki wywołują specyficzne zmiany w mikroflorze jelit w porównaniu z placebo.

Jest to pierwsze randomizowane badanie kontrolowane w celu oceny kompleksowych zmian w składzie mikrobiologicznym jelit po zastosowaniu prebiotycznej suplementacji u dzieci z nadwagą i otyłością. Nadmiar masy ciała w dzieciństwie ma tendencję do utrzymywania się w dorosłym życiu i jest wczesnym czynnikiem ryzyka związanym z otyłością i zwiększoną zachorowalnością na wiele chorób metabolicznych, podkreślając znaczenie wczesnej interwencji

Ustalenia metaboliczne i mikrobiologiczne z tego badania stanowią podstawę większego badania klinicznego w populacji pediatrycznej. Prebiotyki są niedrogie i nieinwazyjne, a zatem stanowią bezpieczną metodę leczenie dietą u dzieci z nadwagą i otyłością.

Źródło: news-medical.com