Porady konsultacyjne, po których pacjent kierowany byłby do dalszego leczenia w poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, powinny być podstawą funkcjonowania Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej ( AOS). W uzasadnionych medycznie sytuacjach „specjalistyka” przejmowałaby pacjentów w opiekę przewlekłą. To jedyny sposób na uregulowanie dostępności do AOS-ów – podkreślają lekarze skupieni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. O wyrażenie opinii na ten temat poproszeni zostali m.in. lekarze PPOZ.

>>>ZOBACZ TEŻ: Jak wystawić e-receptę w bezpłatnym programie Gabinet drWidget?

W odpowiedzi przesłanej do Adama Niedzielskiego, Prezesa NFZ oraz Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia, lekarze PPOZ wskazali iż konieczne jest uregulowanie dostępności do poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) - nie tylko w zakresie nowo planowanych dodatkowych świadczeń, ale już funkcjonujących poradni.

- W przeciwnym wypadku pozostawienie na dotychczasowych zasadach funkcjonowania AOS-ów spowoduje tylko tworzenie się nowych kolejek, które są generowane przez stronę podażową. Proponowane w projekcie rozwiązanie, owszem, zwiększy ilość wykonywanych usług i finansowania, ale budzi wątpliwość czy rzeczywiście poprawi dostępność do świadczeń pacjentom faktycznie ich potrzebujących - komentują lekarze PPOZ.


Źródło: PPOZ