Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski wraz z Prezesem Agencji Badań Medycznych dr. hab. Radosławem Sierpińskim oraz JM Rektorem prof. Andrzejem Tykarskim uroczyście otworzyli Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Jak poinformowano na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Centrum będzie realizować badania kliniczne w oparciu o własne ambulatorium oraz o bazę kliniczną szpitali klinicznych UMP. Ośrodek wykonuje badania od fazy I do badań porejestrowych fazy IV. Głównym atutem UCWBK jest kompleksowa obsługa badań klinicznych - od negocjacji i zawarcia umowy, poprzez inicjację badania i wsparcie zespołów badawczych w jego realizacji oraz zapewnienie pełnego składu zespołu z udziałem badaczy, pielęgniarek, farmaceutów, koordynatorów.

Centrum jest punktem kontaktowym i organizacyjnym dla wszystkich badań realizowanych na terenie szpitali klinicznych oraz w nowocześnie zaprojektowanej poradni dla badań klinicznych. Wyróżnia go ośrodek wczesnych faz, gdzie obecnie realizowane są badania w onkologii. W najbliższych miesiącach uruchomione zostanie drugie centrum wczesnych faz dla wszystkich pozostałych wskazań.

Ośrodek oferuje dostęp do szerokiego grona doświadczonych badaczy z wielu obszarów terapeutycznych, między innymi: onkologii, hematologii i transplantacji, chemioterapii, ginekologii, pulmonologii, kardiologii, kardiochirurgii, nadciśnienia tętniczego, chorób metabolicznych, reumatologii, neurologii, neonatologii, pediatrii, ortopedii, okulistyki, gastrologii, diabetologii, endokrynologii, chirurgii naczyń, transplantologii, dermatologii. Mocną stroną ośrodka jest dostęp do dużej populacji pacjentów - w ciągu roku w szpitalach klinicznych hospitalizowanych jest 170.000 osób oraz udzielanych 400.000 porad ambulatoryjnych.

Utworzenie oraz działalność Centrum zostało dofinansowane przez Agencję Badań Medycznych w ramach projektu "Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (UCWBK) - strategia rozwoju badań klinicznych, w tym kompleksowa obsługa niekomercyjnych badań klinicznych, w północno-zachodniej Polsce” (nr umowy 2020/ABM/03/00012-00). Przyznane dofinansowanie w wysokości 8 638 982,60 zł zostało przeznaczone w dużej części na modernizację budynku oraz jego odpowiednie wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny do funkcjonowania placówki. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zaprojektowany i zakupiony system informatyczny, który ma wspierać działanie centrum oraz zostanie stworzona aplikacja dla pacjentów ułatwiająca im poruszanie się w obszarze badań klinicznych i lepszy kontakt z zespołami badawczymi.

Źródło: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu