Wolontariusze, którzy biorą udział w programie "Senior Maluszka tuli", spotkali się w urzędzie miasta Poznania z Jędrzejem Solarskim, zastępcą prezydenta miasta. Razem z przedstawicielami szpitala im. Raszei podzielili się pierwszymi doświadczeniami z projektu.

Jak poinformował Urząd Miasta Poznania, spotkanie, które odbyło się w świątecznej atmosferze, było okazją do podsumowania projektu. Jego uczestnicy dzielili się swoimi emocjami i radością, jaką daje im kontakt z noworodkami potrzebującymi bliskości drugiej osoby. O ogromnych korzyściach - zarówno dla dzieci jak i personelu - wynikających z obecności wolontariuszy na oddziale, mówili również przedstawiciele Szpitala Miejskiego im. Franiciszka Raszei: Elżbieta Wrzesińska-Żak, dyrektorka szpitala, Lilianna Żak, ordynatorka Oddziału Noworodkowego i Jolanta Henka. pielęgniarka oddziałowa. Wolontariuszom i realizatorom projektu oficjalnie podziękował Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Projekt "Senior Maluszka tuli" powstał, by pomóc rodzicom i pracownikom szpitala w opiece nad przebywającymi na oddziale noworodkowym dziećmi. Dzięki niemu rodzice, którzy ze względów osobistych i rodzinnych nie są w stanie osobiście opiekować się niemowlęciem, mogą liczyć na pomoc ze strony wolontariusza. Specjalnie przeszkoleni seniorzy spędzają z dziećmi czas, tuląc je i opiekując się nimi.

Wszyscy wolontariusze - 19 osób - mają za sobą niezbędne badania, zostali też przeszkoleni przez personel medyczny i pozamedyczny szpitala. Potrafią odpowiednio zachować się na oddziale i sprawnie się po nim poruszać, dobrze znają reżim sanitarny placówki. Wiedzą też, na co należy zwracać uwagę, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych. Wszyscy odbyli tzw. praktyki na oddziale, podczas których nabyli najważniejsze umiejętności. Każdy wolontariusz przeszedł też rozmowę kwalifikacyjną z psychologiem i koordynatorem ze strony szpitala.

Seniorzy-ochotnicy wchodzą na oddział wtedy, który personel szpitala zgłosi taką potrzebę i po wyrażeniu zgody przez rodziców dziecka. Tulenie noworodków rozpoczęło się 5 grudnia, po długim i rzetelnym przygotowaniu wolontariuszy.

Projekt jest współfinansowany z budżetu miasta Poznania, w 2019 roku realizuje go Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, oddział w Poznaniu.


Źródło: Urząd Miasta Poznania