Szpitale wojewódzkie podległe samorządowi województwa podkarpackiego zanotowały w ubiegłym roku 426 tys. zł starty. To najmniejsza strata finansowa w historii województwa. Jesteśmy na dobrej drodze, nie popadamy w hurraoptymizm, przed nami wiele pracy – mówił marszałek Władysław Ortyl podczas briefingu prasowego w czasie obrad sejmiku.

Na kwietniowej sesji sejmiku województwa podkarpackiego przedstawione zostało sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2017 rok szpitali podległych samorządowi województwa. W debacie dotyczącej spraw obecnych oraz przyszłych inwestycji w podkarpackiej ochronie zdrowia wzięli udział członkowie zarządu, radni, poseł na Sejm RP Józefa Hrynkiewicz, dyrektor podkarpackiego oddziału NFZ Ryszard Bugaj oraz dyrektor podkarpackiego oddziału BGK Beata Raba.

- Był to rok wytężonej pracy nad wynikiem, który dziś mogliśmy ogłosić. Wynik finansowy za 2017 rok wskazuje, że szpitale wojewódzkie odnotowały minimalną stratę – zaledwie 426 tys. zł. Wpłynęło na to wiele wątków, które się zdarzyły, ale nie zdarzyły się przypadkowo, tylko dzięki ciężkiej pracy zarządu województwa, radnych, menadżerów szpitali i ich pracowników – mówił marszałek Władysław Ortyl.

- Program restrukturyzacyjny, kredyt restrukturyzacyjny, który obniżył koszty finansowe w szpitalach o ponad 12 mln na rok, finansowanie związane z siecią szpitali, wprowadzoną przez rząd RP, co dało wzrost około 50 mln złotych w skali wszystkich naszych szpitali oraz systematyczna reedukacja kosztów oraz dyscyplina finansowa - to wszystko pozwoliło osiągnąć wynik, o którym dziś z radością możemy mówić, a nawet się chwalić – podkreśla marszałek Ortyl. - Ale praca się dopiero rozpoczęła. Należy przez kolejne lata takie same wyniki osiągać, żeby móc powiedzieć, że na trwale poprawiliśmy sytuację w ochronie zdrowia.

- Ten wynik finansowy nie byłby możliwy bez opracowania programów naprawczych oraz strategii rozwoju szpitali wojewódzkich, bez zmian na stanowiskach menadżerów, bez pracy radnych i członków zarządu a wreszcie bez pracy pracowników szpitali - mówił członek zarządu Stanisław Kruczek.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie