Dr n. med. Michał Post chirurg okulistyczny jako pierwszy polski specjalista otrzymał roczne stypendium European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO) - poinformował Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Doktor Michał Post jest absolwentem PUM z 2010 roku. W 2017 r. uzyskał tytuł specjalisty chorób oczu z najlepszym wynikiem w Polsce, oraz zdobył pierwsze miejsce, wśród ponad 650 okulistów na europejskim egzaminie specjalizacyjnym w Paryżu (European Board of Ophthalmology Diploma, EBOD). Pracę doktorską z notą summa cum laude obronił w 2018 roku. Jest konsultantem w II Klinice i Katedrze Okulistyki PUM.

Dr Post należy do elitarnego grona europejskich okulistów, którzy otrzymali granty naukowe najważniejszych towarzystw: Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych (ESCRS), Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego (EBO), Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów (SOE), a także stypendium naukowe Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Doświadczenie naukowe i chirurgiczne dr Post zdobywał na kilkunastu kursach zagranicznych (m.in. w Barcelonie, Kopenhadze, Lizbonie) oraz na sześciu stażach w najlepszych europejskich klinikach (m.in. w Londynie, Wiedniu, Monachium). Dotychczas dr Michał Post przeprowadził kilkaset operacji zaćmy i jaskry. W październiku 2019 odbędzie kurs chirurgii jaskry w Lugano w Szwajcarii, organizowany przez ESASO. Jako stypendysta tej organizacji w 2020 roku będzie uczyć się chirurgii siatkówki w czołowym włoskim ośrodku dydaktycznym w Monzy.

Zainteresowania naukowe dr Posta koncentrują się wokół nowych technologii w chirurgii okulistycznej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i doniesień zjazdowych. Obecnie jego badania dotyczą mikroinwazyjnych technik operacji jaskry, zaćmy i witrektomii.


Źródło: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie