Parlamentarny Zespół ds. Onkologii we współpracy z Akademią Czerniaka zorganizował 22 października 2014r. Pierwszy Dzień Profilaktyki Czerniaka w Sejmie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek sejmu RP Radosław Sikorski. Parlamentarny Zespół ds. Onkologii, pod przewodnictwem poseł Alicji Dąbrowskiej prowadzi działania mające na celu poprawę sytuacji osób z chorobami nowotworowymi.

Podczas Dnia Profilaktyki Czerniaka wszyscy parlamentarzyści i pracownicy Kancelarii Sejmu mogli skorzystać z bezpłatnych badań dermatoskopowych oraz zasięgnąć porad lekarzy dermatologów. Dostępne były także informacje dotyczące profilaktyki czerniaka i metod jego rozpoznawania.

„Chcieliśmy pokazać parlamentarzystom, czym jest czerniak i jak ważna jest jego profilaktyka. Zależy nam na tym, aby wiedza na ten temat była jak najbardziej powszechna. Parlamentarzyści mogą organizować podobne przedsięwzięcia w regionach kraju, które reprezentują. Trzeba informować o tym, co wpływa na rozwój choroby oraz że w porę zauważony czerniak jest uleczalny” – mówi Alicja Dąbrowska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii, który prowadzi działania mające na celu poprawę sytuacji osób z chorobami nowotworowymi.

W ciągu ostatnich 20 lat zapadalność na czerniaka zwiększyła się w Polsce aż o 300 proc. Każdego roku onkolodzy odnotowują 2500-3000 przypadków nowych zachorowań. Blisko 40 proc. pacjentów umiera, ponieważ zbyt późno trafia do lekarzy. Przyczyną takiej sytuacji jest niska świadomość społeczna w zakresie profilaktyki i czynników ryzyka. Usunięcie czerniaka w niezaawansowanym stadium daje szanse wyleczenia w ponad 90 proc. przypadków, niezwykle ważne jest zatem wczesne wykrycie i diagnoza.

„W ostatnim czasie osiągnęliśmy znaczny postęp w leczeniu czerniaka. Zarejestrowane zostały bowiem nowoczesne terapie, które znacznie wydłużają czas przeżycia pacjentów. Zaprezentowano także wyniki badań leków, które pozwalają sądzić, że niedługo czerniak stanie się chorobą przewlekłą” – mówi prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, kierownik Kliniki Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. – Największe szanse na wyleczenie mają oczywiście pacjenci, którzy zgłoszą się do lekarza we wczesnym stadium. Dlatego niezwykle ważna jest nieustanna budowa świadomości na temat ochrony przed czerniakiem. Znaczącą rolę odgrywa także ograniczenie dostępu do solariów”.


Źródło: www.pulsmedycyny.pl