Koalicja Serce dla Kardiologii, wraz z czołowymi przedstawicielami środowiska ekspertów w dziedzinie kardiologii, wystosowała apel do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o zapewnienie grupie najbardziej potrzebujących pacjentów, zmagających się z ciężkim stadium niewydolności serca, odpowiedniego dostępu do leczenia hamującego postęp choroby. Poniżej publikujemy pełną treść tego dokumentu.

W imieniu Koalicji Serce dla Kardiologii oraz przedstawicieli środowiska ekspertów w dziedzinie kardiologii, apelujemy do Pana Ministra o zapewnienie grupie najbardziej potrzebujących pacjentów, zmagających się z Wspólne starania o dostęp do nowoczesnego leczenia niewydolności serca stanowią konsensus zarówno w środowisku chorych, jak i lekarzy oraz ekspertów, którzy od lat angażują się w działania na rzecz chorych z niewydolnością serca oraz rozwoju polskiej kardiologii. Skuteczna terapia, określana kamieniem milowym w farmakoterapii omawianego schorzenia, zapewni pacjentom szczególnie obciążonym chorobą, poprawę jakości codziennego funkcjonowania, i co najważniejsze wydłużenie perspektywy kolejnych lat życia.

Chorzy, żyjący bowiem z uszkodzonym mięśniem sercowym, doświadczają problemów z oddychaniem, cierpią na przewlekłe zmęczenie, towarzyszy im ciągły kaszel, nudności. Rokowania w niewydolności serca są bardzo poważne. Choroba ta jest jednym z głównych schorzeń cywilizacyjnych, która odpowiada w naszym kraju za ok. 60 tysięcy zgonów każdego roku. 5-letnie przeżycia stwierdza się tylko u ok. 50 procent chorych, a aż 11 procent pacjentów umiera w pierwszym roku po hospitalizacji.

Niewydolność serca to nie tylko wyzwanie zdrowotne, ale i społeczne, bowiem cierpiący pacjenci, nie mają często możliwości na prowadzenie normalnego życia społeczno-zawodowego. Zaledwie 23 procent chorych w wieku przedemerytalnym pozostaje czynnymi zawodowo, co w znaczący sposób obciąża budżet państwa. Dochodzą koszty związane z hospitalizacją pacjentów, którzy nieustannie muszą wracać do szpitali, w efekcie braku poprawy zdrowia, stanowiącej bezpośrednią konsekwencję nieodpowiedniego leczenia. Pacjenci popadają również w depresję, przestają prowadzić aktywne życie na platformie społecznej.

Kilkuletnie aktywności, prowadzony monitoring sytuacji, zdobyta wiedza oraz współczesne możliwości medycyny, dowodzą słuszności i konieczności refundacji odpowiedniego leczenia dla najbardziej potrzebującej grupy chorych z niewydolnością serca.

Bardzo cieszymy się z uruchomienia pilotażu Kompleksowej Opieki Nad Osobami z Niewydolnością Serca (KONS), podkreślając jednocześnie konieczność poprawy dostępności do porad kardiologicznych w ambulatorium na terenie całego kraju oraz uzupełnienie opcji terapeutycznych, będących nieodzownym elementem całościowej opieki.


Źródło: Polska Unia Organizacji Pacjentów “Obywatele dla Zdrowia”