Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Serca i Układu Krążenia „EkoSerce” wystosowało petycję do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie włączenia pacjentów kardiologicznych oraz organizacji zrzeszających pacjentów w debatę dotyczącą planowanych zmian w wycenach procedur kardiologicznych i planach obniżenia nakładów na leczenie kardiologiczne w Polsce.

Stowarzyszenie zwraca się z prośbą do wszystkich przedstawicieli Rządu RP, przede wszystkim do Ministerstwa Zdrowia, NFZ i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia o uruchomienie debaty publicznej dotyczącej przyszłości leczenia kardiologicznego w Polsce.

- Jako pacjenci jesteśmy bardzo zaniepokojeni planami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi obniżek wycen procedur kardiologicznych, ponieważ obawiamy się drastycznego pogorszenia dostępu do profesjonalnego leczenia i opieki kardiologicznej. Według raportu GUS z 2015 r. „Zachorowalność i umieralność na choroby serca a sytuacja demograficzna Polski” choroby serca i układu krążenia są odpowiedzialne za niemal połowę zgonów w Polsce. Tymczasem obecne propozycje Ministerstwa i NFZ odbyły się bez uwzględniania interesu pacjentów - a stale na choroby serca i układu krążenia choruje w Polsce około 5 mln osób - czytamy w petycji.

Stowarzyszenie uważa, że wszelkie decyzje dotyczące wycen i zmian w leczeniu kardiologicznym powinny się odbywać z szacunkiem dla zasad demokracji i z uwzględnieniem głosu tak dużej grupy obywateli. Dlatego też wzywa do wstrzymania wszelkich zmian w systemie leczenia kardiologicznego do czasu przeprowadzenia szerokich konsultacji ze środowiskiem pacjenckim i lekarskim.