Rada Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia gościła delegację przedstawicieli środowisk pacjentów z Kosowa, reprezentujących Stowarzyszenie na rzecz Praw Pacjenta w Kosowie, Stowarzyszenie Pacjentów z Cukrzycą oraz Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię.

W trakcie spotkania wiceminister zdrowia Marek Kos, podkreślił znaczenie organizacji pacjentów w systemie ochrony zdrowia w Polsce i wskazał na intensywny charakter pracy Rady: „Nasze działania są istotne dla pacjentów – są widoczne i skuteczne. Rada działa prężnie – spotykamy się dwa razy w miesiącu i omawiamy wnioski poszczególnych organizacji, mające na celu poprawę sytuacji pacjentów” - powiedział.

Goście z Kosowa dowiedzieli się o instytucji Rzecznika Praw Pacjentów i jego roli w działaniach informacyjnych i interwencyjnych dotyczących praw pacjentów. Członkowie Rady przybliżyli historię rozwoju sektora organizacji pacjentów w naszym kraju oraz działań na rzecz konsolidacji środowiska, które doprowadziły do powstania Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia.

Poinformowano też o „Ustawie o jakości”, która ma na celu podnoszenie satysfakcji pacjentów z opieki.

Przedstawiciele Rady podkreślali, że wszystko zaczyna się od oddolnych inicjatyw. Powstają fundacje i stowarzyszenia, które organizują się w koalicje i federacje. Działalność tych organizacji wypełnia luki systemowe. Instytucje publiczne z kolei otwierają się na głos organizacji pacjenckich. Przedstawiciele Rady są powoływani do różnych grup i zespołów pracujących na rzecz pacjentów.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia