Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – jednej z czołowych placówek o tym profilu w kraju – został otwarty 27 maja. To kolejny etap rozwoju działalności szpitala w obszarze leczenia chorób płuc i naczyń.

Wartość projektu to ponad 107 mln zł., z czego dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 88,6 mln zł. Z kolei 18 mln. pochodzi z Ministerstwa Zdrowia, zaangażowano też środki własne szpitala.

Nowy budynek to m.in.: 4 nowe sale operacyjne oraz pracownie naukowo-doświadczalne - pracownia zaburzeń krzepnięcia i hemostazy, pracownia mechatroniki, zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych, a także pracownia medycyny regeneracyjnej.

Zakończenie inwestycji wpisuje się w jubileusz 30-lecia zabrzańskiego centrum oraz obchodzony właśnie Zabrzański Tydzień Serca.

Na Zabrzański Tydzień Serca składają się również: VIII Śląska Konferencja Placówek Promujących Zdrowie – 25 maja, Polsko-Ukraińskie Forum Kardiochirurgii, organizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Kardio-Torakochirurgów – 26-27 maja, Konferencja Postępy w Inżynierii Medycznej i Bioinżynierii, organizowana wspólnie z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii i Politechniką Śląską – 27 maja, XXII Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna oraz XVI Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej – 28-29 maja oraz VI Warsztaty ECMO – 30 maja.


Więcej: niepelnosprawni.pl / mkkzabrze.pl