Narodowy Fundusz Zdrowia nie skorzysta na razie z pracy, którą wykonała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Placówkom psychiatrycznym i hospitacyjnym grozi bankructwo - alarmuje Dziennik Gazeta Prawna.

Jak ustalili dziennikarze gazety, nowe wyceny są gotowe, ale NFZ nie uwzględnił ich w propozycjach aneksów na 2016 r. Zdaniem funduszu, zgodnie z art. 146 ust. 6 nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do ustalenia warunków finansowych oraz kwoty zobowiązania na kolejny rok stosuje się taryfy opublikowane przez AOTM do 30 czerwca roku poprzedniego.

Obwieszczenie w sprawie nowych wycen w psychiatrii ukazało się 30 września, a w opiece paliatywnej i hospicyjnej dopiero 19 listopada br. Dlatego też zdaniem funduszu, zastosowanie nowej taryfy świadczeń może nastąpić od 1 stycznia 2017 r.

Więcej: praca.gazetaprawna.pl