W opolskim Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii oddano do użytku pokój relaksacyjny dla pacjentek. Środki na jego wyposażenie szpital uzyskał w ramach projektu współfinansowanego przez UE.

Pokój znajduje się w Oddziale Patologii Ciąży (na II piętrze szpitala). - To ważne miejsce w szpitalu, z którego chętnie korzysta personel widzący potrzebę porozmawiania z pacjentką na osobności. Pacjentki przebywają na salach co najmniej dwuosobowych, tymczasem niektóre rozmowy wymagają kameralności bądź zachowania poufności. Wtedy korzystamy z pokoju relaksacyjnego, który dzięki nowemu wyposażeniu, bardziej zbliżonemu do wyposażenia domu niż szpitala, pomaga pacjentkom poczuć się mniej formalnie i swobodniej, co z pewnością ułatwia przeprowadzenie ważnej rozmowy – tłumaczy Dorota Kudaś, Położna Oddziałowa w Oddziale Patologii Ciąży.

Pokój relaksacyjny został wyposażony w ramach projektu pn. „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Koszt wyposażenia pokoju to ponad 4 tys. zł.


Źródło: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu