W Opolu na operację zaćmy czeka się pięć lat. Pacjenci wyjeżdżają zatem do czeskich klinik, gdzie nie ma kolejek. Do Opolskiego NFZ wpłynęły już 74 wnioski o zwrot kosztów leczenia za granicą. W większości dotyczyły leczenia zaćmy - informuje Nowa Trybuna Opolska.

Do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły już 74 wnioski o zwrot kosztów leczenia za granicą. W większości chodziło w nich o leczenie zaćmy. Pozostałe dotyczyły zabiegów przeprowadzonych z powodu ciężkich schorzeń narządu ruchu. Wszystkie świadczenia zostały zrealizowane w Czechach i w Niemczech - informuje Nowa Trybuna Opolska.

W całym kraju, od wejścia w życie ustawy transgranicznej, pozwalającej na leczenie w krajach Unii, czyli od połowy listopada 2014, wpłynęło od pacjentów 777 wniosków o zwrot kosztów leczenia za granicą na łączną kwotę 4 mln 203 tys. zł. Aż 629 wniosków dotyczyło operacji zaćmy.

Usunięcie zaćmy niepowikłanej w ramach ubezpieczenia kosztuje w Polsce 2340 zł. Powikłanej - 2860 zł.


Więcej: nto.pl