Już po raz piąty w Trójmieście Klinika Okulistyki GUMed zorganizowała konferencję „Pomorskie Dni Retinologiczne – terapie łączone”.

Jak poinformował Gdański Uniwersytet Medyczny, podczas dwóch dni obrad (od 31 sierpnia do 1 września br.) odbyły się sesje plenarne o tematyce: choroby siatkówki i ciała szklistego, zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem, okulistyka dziecięca oraz specjalna sesja z neurookulistyki, w której referat wprowadzający wygłosił prof. Bartosz Karaszewski, kierownik Kliniki Neurologii GUMed.

W trakcie konferencji swoje prace przedstawili kierownicy 7 klinik okulistycznych z Polski (z Wrocławia, Krakowa, Lublina, Szczecina, Łodzi, Warszawy i Poznania) oraz lekarze z wielu ośrodków z całego kraju. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także kursy i wetlaby z zakresu witrektomii, ultrasonografii i angiografii fluoresceinowej. W drugim dniu obrad odbyła się specjalna sesja naukowa przygotowana przez lekarzy rezydentów z Kliniki na temat ciekawych i trudnych przypadków okulistycznych. W konferencji wzięło udział około 330 uczestników. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był dr Leopold Glasner, a przewodniczącą Komitetu Honorowego prof. Krystyna Raczyńska.

Dużym przeżyciem dla uczestników konferencji były obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte o godz. 4.45. Pomimo, że autokar spod hotelu wyjeżdżał o godz. 3.30 uczestniczyło w niej aż 5 kierowników klinik okulistycznych. Kolejne sympozjum okulistyczne ma się odbyć w Trójmieście za 2 lata.


Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny