W dniach 13-14 lipca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się Trzecie Europejskie Spotkanie Młodych Okulistów (EMYO 2018), którego tematem przewodnim było „Praktyczne podejście do okulistyki”. W spotkaniu wzięło udział ponad 500 młodych okulistów z całego świata.

Konferencja Europejskie Spotkanie Młodych Okulistów organizowana jest co dwa lata przez sekcje młodych okulistów (YO) Europejskiego Stowarzyszenia Okulistycznego (SOE) i ma na celu wymianę doświadczeń z zakresu okulistyki oraz informowanie o możliwościach doskonalenia swoich umiejętności na stażach w różnych częściach świata.

W organizacji spotkania oraz koordynacji sesji onkologicznej uczestniczyła Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki UJ CM. Komisjom oceniającym szybkie prezentacje okulistów przewodniczyła prof. Bożena Romanowska-Dixon, kierownik Katedry Okulistyki oraz Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej UJ CM.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum