Na odbywającej się w Wiedniu w dniach 31 maja – 2 czerwca konferencji ortopedycznej – 18th European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) Annual Congress – Przemysław Pękala, student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przedstawił dwie prace, które spotkały się z uznaniem ekspertów.

Kongres EFORT to największa w Europie oraz jedna z największych na świecie konferencji ortopedycznych. Corocznie uczestniczy w niej kilka tysięcy chirurgów ortopedów i traumatologów z całego świata.

Przedstawione prace – „Untangling The Twisted Structure Of The Achilles Tendon” (Przemyslaw A. Pekala, Brandon Michael Henry, Anna Ochala, Pawel Kopacz, Grzegorz Taton, Andrzej Mlyniec, Jerzy A. Walocha, Krzysztof A. Tomaszewski) oraz „Anatomic Communications Of The Retrocalcaneal Bursa - A Radiologic Simulation Study” (Przemyslaw A. Pekala, Brandon Michael Henry, Jakub R. Pekala, Joanna Golec, Jerzy A. Walocha, Krzysztof A. Tomaszewski) powstały w Katedrze Anatomii UJ CM pod przewodnictwem prof. Jerzego Walochy oraz dr hab. Krzysztofa Tomaszewskiego.

Obie zakwalifikowano do moderowanej sesji najlepszych plakatów, a praca pt. „Untangling The Twisted Structure Of The Achilles Tendon” została wyróżniona nagrodą Best Basic Science Session Poster jako jedyna spośród kilkudziesięciu prezentowanych na sesji prac.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum