Naukowcy z Karolinska Institutet w Szwecji zidentyfikowali cztery typy neuronów w obwodowym układzie słuchowym, z których trzy są nowością w nauce. Analiza tych komórek może prowadzić do nowych terapii różnych rodzajów zaburzeń słuchu, takich jak szum w uszach i utrata słuchu związana z wiekiem. Badanie zostało opublikowane w Nature Communications.

Gdy dźwięk dochodzi do ucha wewnętrznego jest przekształcany na sygnały elektryczne, które są przekazywane do mózgu przez komórki nerwowe ucha w ślimaku. Wcześniej większość z tych komórek była uważana za dwa typy: neurony typu 1 i typu 2. Neurony typu 1 przekazują większość informacji dźwiękowych. Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Karolinska Institutet pokazuje, że komórki typu 1 w rzeczywistości zawierają trzy bardzo różne typy komórek, co zgadza się z wcześniejszymi badaniami ukazującymi zmiany we właściwościach elektrycznych i odpowiedzi akustycznej komórek typu 1.

"Teraz wiemy, że istnieją trzy różne drogi do centralnego układu słuchowego, a nie tylko do jedna" - mówi Francois Lallemend, lider grupy badawczej w Karolinska Institutet, który kierował badaniem. "Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć rolę odgrywaną przez różne neurony w słuchu, a także wyznaczyliśmy, które geny są aktywne w poszczególnych typach komórek".

Zespół przeprowadził badania na myszach za pomocą stosunkowo nowej techniki sekwencjonowania RNA pojedynczych komórek. Rezultatem jest katalog genów wyrażanych w komórkach nerwowych, który może dać naukowcom solidne podstawy do lepszego zrozumienia układu słuchowego, a także do opracowania nowych terapii i leków.

"Nasze badania mogą otworzyć drogę do opracowania narzędzi genetycznych, które można wykorzystać w nowych metodach leczenia różnych rodzajów zaburzeń słuchu, takich jak szumy uszne" - mówi dr Lallemend. "Nasze mapowanie może również prowadzić do różnych sposobów wpływania na funkcjonowanie poszczególnych komórek nerwowych w ciele."

Badanie pokazuje, że te trzy typy neuronów prawdopodobnie odgrywają rolę w dekodowaniu natężenia dźwięku, funkcji, która jest kluczowa podczas rozmów w głośnym otoczeniu. Polega ona na możliwości odfiltrowania szumu tła. Ta właściwość jest również ważna w różnych postaciach zaburzeń słuchu, takich jak szum w uszach lub nadwrażliwość na dźwięki.

"Kiedy już dowiemy się, które neurony powodują nadwrażliwość na dźwięki, będziemy mogli rozpocząć badanie nowych terapii leczniczych" - wyjaśnia dr Lallemend. "Następnym krokiem jest pokazanie, jaki wpływ mają poszczególne komórki nerwowe na układ słuchowy, co może prowadzić do opracowania lepszych pomocy słuchowych, takich jak implanty ślimakowe".

Naukowcy wykazali również w badaniach porównawczych na dorosłych myszach, że te różne typy neuronów są już obecne w chwili urodzenia.

Źródło: sciencedaily.com