Panel ekspertów pod patronatem Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) i nadzorem Narodowego Instytutu Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, wydał wytyczne kliniczne na temat wprowadzania niemowlętom pokarmów zawierających orzeszki ziemne, aby zapobiec rozwojowi alergia przeciwko nim w przyszłości.

Alergia na orzechy arachidowe stanowi coraz większy problem dla zdrowia. Ludzie żyjący z tą chorobą muszą być bardzo czujni na co dzień w doborze żywności i środowiska w jakim przebywają, by uniknąć reakcji alergicznych, które mogą być bardzo poważne, włącznie z zagrożeniem życia. Alergia ta ma tendencję do rozwijania się w dzieciństwie i utrzymuje się w trakcie życia dorosłego. Jednak ostatnie badania naukowe wykazały, że wprowadzenie pokarmów zawierających masło orzechowe do diety w okresie niemowlęcym może zapobiec rozwojowi alergii przeciwko orzechom.

Nowe wytyczne są uzupełnieniem do informacji dotyczących diagnostyki i leczenia alergii pokarmowej w Stanach Zjednoczonych z 2010 roku. Nowe rozporządzenie zawiera trzy oddzielne wytyczne dla niemowląt o różnych poziomach ryzyka rozwoju alergii na orzechy i skierowane jest do szerokiej gamy opieki zdrowotnej, w tym pediatrów i lekarzy rodzinnych.

„Życie z tą alergią wymaga stałej czujności. Zapobieganie jej rozwojowi jest o wiele bardziej korzystne niż unikanie orzeszków przez całe życie. A poza tym profilaktyka finalnie obniży koszty opieki zdrowotnej. Oczekujemy, że powszechne wdrożenie tych wytycznych przez świadczeniodawców ostatecznie zmniejszy częstość występowania alergii w Stanach Zjednoczonych", powiedział dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych.

Pierwsze wytyczne koncentrują się na niemowlętach z wysokim ryzykiem zachorowania na alergie orzechowe. Te dzieci cierpią już na poważne wypryski, zmiany skórne, alergię na jaja lub obie przypadłości. Grupa ekspertów zaleca, aby tym niemowlętom włączać do diety pokarmy zawierające orzechy już od czwartego do szóstego miesiąca życia, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia alergii na orzechy. Rodzice i opiekunowie powinni skonsultować się ze swoim lekarzem przed karmieniem niemowlęcia, w celu ustalenia pokarmów zawierających orzeszki ziemne. Lekarze powinni wykonać badanie krwi w kierunku alergii lub wysłać dziecko do specjalisty w celu wykonania panelu badań np. badań skórnych. Wyniki testów pomogą zdecydować czy i w jaki sposób powinno się odbywać bezpieczne wprowadzane orzechów do diety niemowląt.

Kolejne wytyczne sugerują, że niemowlęta z łagodnym lub umiarkowanym wypryskiem powinny mieć wprowadzane do diety pokarmy zawierające orzechy około 6 miesiąca życia w celu zmniejszenia ryzyka alergii. Kolejno wytyczne sugerują, że niemowlętom bez egzemy lub jakiejkolwiek alergii pokarmowej można swobodnie włączać do diety jedzenie zawierające orzechy.

We wszystkich przypadkach, niemowlęta powinny najpierw zacząć jeść inne pokarmy stałe, zanim zostaną wprowadzone do żywności pokarmy zawierającej orzechy.

Nowelizacja wytycznych opiera się na wschodzących danych sugerujących, że alergii na orzeszki ziemne można zapobiegać poprzez wczesne wprowadzanie ich do diety niemowląt. Randomizowane badania kliniczne zostały przeprowadzone z udziałem ponad 600 niemowląt. Wyniki tego doświadczenia zostały przedstawione w lutym 2015 roku. Wykazały one, że regularne konsumowanie arachidowych orzeszków od niemowlęctwa i kontynuowanie do 5 roku życia prowadziło do zmniejszenia aż o 81 % rozwoju alergii na orzeszki arachidowe u niemowląt przy wysokim ryzyku wystąpienia alergii, gdyż dzieci te miały poważne wypryski, alergie pokarmowe lub obie przypadłości.

„Badania wykazały wyraźnie, że wprowadzenie masła orzechowego we wczesnym okresie życia znacznie obniża ryzyko rozwoju alergii. Wielkość korzyści jaka płynie z tego naukowego badania zmusza do opracowania nowych ustaleń i zaleceń klinicznych ukierunkowanych na alergię na orzeszki. " powiedział Daniel Rotrosen, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID).

W 2015 roku NIAID utworzyła Komitet Koordynacyjny, który reprezentują 26 organizacji zawodowych, grupy wsparcia i agencje federalne w celu nadzorowania rozwoju i przestrzegania wytycznych. Komitet Koordynacyjny zwołuje panel ekspertów 26 członków, obejmujący specjalistów z różnych dziedzin medycznych i naukowych. Panel wykorzystując przegląd wyników badań nad zapobieganiem alergii pokarmowej i na podstawie własnych ekspertyz przygotowują projekty wytycznych.

Źródło: sciencedaily.com