Grupa badaczy z Uniwersytetu w Kent zidentyfikowała infekcję bakteryjną, która może być przyczyną syndromu znanego jako Zespół Pęcherza Nadreaktywnego (Overactive Bladder Syndrome, OAB).


OAB to stan kiedy mięśnie pęcherza moczowego spontanicznie się kurczą zanim jeszcze pęcherz się wypełni. W Stanach Zjednoczonych jest to jedna z 10 najczęstszych chorób przewlekłych, konkurująca z cukrzycą czy depresją i dotyka 31 do 42 procent dorosłej populacji.

Naukowcy, w tym ekipa z Medway School of Pharmacy z Kent odkryli, że pacjenci cierpiący na OAB mają niewielki stan zapalny, który zostaje pominięty podczas konwencjonalnej diagnostyki w służbie zdrowia. Ten niewielki stan zapalny może z biegiem czasu skutkować podwyższonym pobudzeniem nerwów czuciowych oraz objawami Zespołu Pęcherza Nadreaktywnego.

Badanie wykazało, że u tych pacjentów stan zapalny jest związany z występowaniem bakterii w ścianie pęcherza moczowego. Badanie miało charakter obserwacyjny, co oznacza, że nie można na jego podstawie wyciągnąć żadnych wniosków na temat przyczyn lub efektów badanego zjawiska. Jednak wyniki tej obserwacji mogą skłonić do zmiany kwalifikacji klinicznej Zespołu Pęcherza Nadwrażliwego oraz wpłynąć na przyszłe strategie terapeutyczne. Mogłyby one zawierać przewlekłe stosowanie antybiotyków w celu zmniejszania nasilenia objawów choroby u niektórych pacjentów.Źródło: medicalnewstoday.com