Minister zdrowia Łukasz Szumowski wraz z wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko przedstawili w środę (4 kwietnia) propozycje nowych standardów okołoporodowych, których projekt w randze rozporządzenia jest aktualnie przygotowywany.

W spotkaniu z mediami wzięli udział także eksperci: prof. Ewa Helwich – konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii, prof. Krzysztof Czajkowski – konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii i Ewa Janiuk – położna, wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej został przekazany właśnie do konsultacji publicznych.

Projekt przygotował Zespół powołany przez Ministra Zdrowia, z udziałem Konsultantów Krajowych w dziedzinie perinatologii, położnictwa i ginekologii, neonatologii, anestezjologii i intensywnej terapii, pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego, dyrektorów podmiotów leczniczych, przedstawicieli stowarzyszeń oraz fundacji działających w opiece okołoporodowej.

Najważniejsze zmiany w nowych standardach:

 • likwidacja obowiązkowej hospitalizacji po 41 tygodniu ciąży, będzie to decyzja lekarza
 • doprecyzowanie przepisów, aby mieć większą pewność, że pacjentka wybrała i poznała swoją położną jeszcze przed porodem (w 21-26 tygodniu)
 • jednolita edukacja przedporodowa, ramy programowe dla położnej
 • ocena ryzyka nasilenia objawów depresji musi być zrobiona 3 razy:
  1. w 11-14 tygodniu
  2. w 33-37 tygodniu
  3. po porodzie w czasie wizyty położnej w miejscu zamieszkania lub pobytu matki i jej dziecka
 • łagodzenie bólu nie będzie traktowane jako dodatkowa interwencja medyczna:
  1. pacjentka musi wiedzieć, jakie metody uśmierzania bólu są dostępne na oddziale i może wybrać spośród nich
  2. kobieta w szczególnych sytuacjach (np. śmierć dziecka, ciężkie wady) będzie miała zapewnioną szczególną opiekę
 • kobieta ma prawo do wcześniejszego zapoznania się z miejscem porodu
 • decyzję o możliwości spożywania posiłków przez rodzącą będzie podejmował lekarz
 • stosowane będą rozwiązania zgodne z Ustawą o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • obowiązkowe szkolenie i sprawdzanie wiedzy pracowników szpitala o standardach
 • promocja karmienia piersią, zachęcanie szpitali do podawania mleka z banków mleka kobiecego noworodkom przedwcześnie urodzonym, w tym o znacznej niedojrzałości, które nie mogą być karmione mlekiem swojej matki

Zobacz: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

Źródło: Ministerstwo Zdrowia