W nawiązaniu do kolejnych doniesień medialnych na temat zmiany przepisów dotyczących standardów opieki okołoporodowej resort zdrowia zapewnia, że idea standardów opieki okołoporodowej zostanie zachowana.

- Zmiany, które wprowadziliśmy, mają uporządkować kwestie dotyczące wydawania i stosowania wytycznych i zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia oraz organizacji opieki zdrowotnej. Dotyczą wszystkich standardów medycznych - głosi kolejny komunikat ministerstwa w tej sprawie.

Resort wyjaśnia, iż standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały, zmieni się jedynie forma, w której zostaną określone.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że standardy „nie powinny stanowić bezwzględnie obowiązujących przepisów, ponieważ odnoszą się do sytuacji przeciętnych, najczęściej występujących w medycynie. Zdążają się sytuacje, w których dla dobra pacjenta nie można ich zastosować. W takim przypadku pojawia się problem – wszelkie odstępstwa lekarza od tych standardów mogą skutkować np. odpowiedzialnością kierownika podmiotu leczniczego lub personelu udzielającego świadczeń.”

Resort zapewnia, że standardy opieki okołoporodowej – zarówno organizacyjne, jak i postępowania medycznego – będą nadal obowiązywały w szpitalach. Minister zdrowia będzie mógł ogłaszać w obwieszczeniu standardy postępowania medycznego opracowane przez towarzystwa naukowe. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który to umożliwi, został przekazany do Sejmu.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia.