Badanie przeprowadzone w Stanford University School of Medicine w Kalifornii, odkrywa intrygujące różnice pomiędzy zmianami w męskim i żeńskim mózgu, następującymi w wyniku stresu pourazowego. Odkrycie to, może pomóc w określeniu interwencji pourazowej specyficznej dla płci.

Zespół stresu pourazowego ( post-traumatic stress disorder-PTSD) jest zaburzeniem lękowym, spowodowanym wyjątkowo przerażającym, stresującym lub przykrym wypadkiem. Objawy obejmują natrętne wspomnienia, przeżywanie traumatycznych zdarzeń, negatywne emocje dotyczące samego siebie, trudności w utrzymywaniu relacji i przytłaczające poczucie winy. Obecnie, PTSD dotyka około 24,4 milionów Amerykanów- to jest około 8 procent populacji. Dokładne mechanizmy odpowiedzialne ze powstawanie PTSD pozostają nieznane. Podobnie, powody, dla których niektórzy ludzie, którzy doświadczyli traumy rozwijają PTSD, podczas gdy inni nie- są słabo poznane. Istnieje wiele pytań, wciąż bez odpowiedzi.

Różnice wynikające z płci w PTSD

Wcześniejsze badania wykazały, że dziewczęta, które doświadczają traumy są bardziej podatne, aby rozwinąć PTSD niż chłopcy. Dlaczego tak się dzieje, jest kolejną kwestią czekającą na odpowiedź.

Zespół naukowców niedawno podjął działania w celu zbadania potencjalnych przyczyn tej różnicy płci w sposób bardziej szczegółowy. Ich wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Depression and Anxiety". Aby zebrać wiedzę na temat zmian w mózgu, które mają miejsce w PTSD, naukowcy wykonali MRI 59 uczestnikom badania w wieku 9-17 lat.

Spośród wszystkich uczestników badania 30 osób miało objawy traumy (14 dziewcząt i 16 chłopców). Pięć z tych osób doświadczyło jednorazowego urazu, podczas gdy inni doświadczyli dwóch lub więcej epizodów lub doświadczyło przewlekłego urazu. Pozostałe 29 osób nie doświadczyło urazu (15 dziewcząt i 14 chłopców) i traktowano ich jako grupę kontrolną Osoby z traumatycznymi wydarzeniami w wywiadzie i badani w grupie kontrolnej byli w podobnym wieku i mieli zbliżoną wartość IQ.

Po analizie MRI, nie znaleziono różnic między mózgami dziewczynek i chłopców w grupie kontrolnej. Jednakże, w grupie pourazowej, wykryto znaczne różnice. Te uderzające różnice wykryto w regionie wyspy - płacie kory mózgu, leżącym w głębi bruzdy bocznej, uważanej za pełnienie ważnej funkcji w wielu procesach, w tym emocjach i homeostazie. Konkretna część wyspy wykazująca najbardziej wyraźne różnice jest znana jako przednia bruzda okalająca wyspy.

Specyficzne dla płci zmiany w mózgu

W porównaniu z chłopcami z grupy kontrolnej, przednia bruzda okalająca była większej objętości i powierzchni u pourazowych chłopców. Z drugiej strony, wielkość i obszar powierzchni tego samego obszaru mózgu były mniejsze u dziewczynek z traumą w wywiadzie, w porównaniu z kontrolną grupą dziewczynek. Odkrycia te opierają się na wcześniejszych pracach, które znalazły subtelne zmiany w wyspie, u osób z PTSD.

„Wyspa wydaje się odgrywać kluczową rolę w rozwoju PTSD. Różnica, którą widzieliśmy między mózgami chłopców i dziewcząt, którzy doświadczyli traumy psychicznej jest bardzo ważna, ponieważ może to pomóc w wyjaśnieniu różnic w objawach traumy wynikającymi z płci", dodaje starszy autor badania- dr Victor Carrion, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych na Uniwersytecie Stanforda.

Megan Klabunde, główny autor badania, uważa, że wyniki wskazują na znaczenie płci w podejściu do leczenia PTSD. Mówi, że jeśli zmiany w mózgu są różne u obu płci, „to możliwe jest, że chłopcy i dziewczęta mogą wykazywać różne objawy traumy i, że mogą korzystać z różnych sposobów podejścia do leczenia."

W czasie, gdy rozwijamy się od dzieciństwa do młodzieńczych lat i dalej, wyspa ma tendencję do zmniejszania objętości. W związku z tym obecne odkrycia sugerują, że traumatyczne wydarzenia mogą przyczynić się do zwiększenia prędkości starzenia się kory mózgowej u kobiet. Według Klabunde: „Istnieje kilka badań sugerujących, że wysokie poziomy stresu mogą przyczynić się do wczesnego dojrzewania płciowego u dziewczynek."

Chociaż badanie przyniosło znaczące rezultaty i wykazało wyraźne różnice, naukowcy chcą poszerzyć swoje badania. Mają nadzieję zaprojektować badania długotrwałe, gdzie osoby z zespołem pourazowym mogą być analizowani w ciągu dłuższego okresu czasu, w celu szczegółowego zrozumienia zmian.

Po pojawieniu się w tym temacie wyraźniejszego obrazu, może w końcu zostać zaproponowane leczenie specyficzne dla płci, w celu poprawy perspektyw dla osób obojga płci z PTSD.

Źródło: medicalnewstoday.com