Głównym celem organizowanego po raz 15ty Światowego Dnia Serca było zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Z tej okazji minister zdrowia Marian Zembala wystosował specjalny list, w którym przypomniał m.in., że promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom serca jest jednym z priorytetów systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

- Widoczne są rezultaty nowoczesnego leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych, jak dzisiaj nazywamy zawał serca. Współczesna kardiologia i kardiochirurgia w Polsce to obszary skutecznej diagnostyki i terapii, także wrodzonych i nabytych wad serca, zaburzeń rytmu, niewydolności serca, tętniaków aorty. Są dziedziny, w których odnosimy europejskie sukcesy jak skuteczność leczenia w zawale serca, ale są nadal obszary, które wymagają szczególnej troski i dalszego rozwoju jak niewydolność serca, dostęp do nowych technologii u chorych udokumentowanego wysokiego ryzyka i szerokie otwarcie na profilaktykę i prewencję. Jesteśmy przekonani, że wprowadzona Ustawa o Zdrowiu Publicznym wzmocni nasze działania w tych nowych obszarach i uczyni je jeszcze bardziej skutecznymi - napisał minister.

Ideę Światowego Dnia Serca wspierają międzynarodowe organizacje jak: World Heart Federation, World Health Organisation (WHO), UNESCO i UNICEF.


Więcej: mz.gov.pl