Naukowcy porównali cechy i wyniki operacji gałki ocznej z otwartą ścianą w oparciu o wybór znieczulenia: blok regionalny z monitorowaną opieką anestezjologiczną (regional block with monitored anesthesia care- RA-MAC) ze znieczuleniem ogólnym (general anesthesia- GA).

Projekt badania

Ta retrospektywna, nierandomizowana seria przypadków obejmowała 448 dorosłych pacjentów leczonych w jednym uniwersyteckim centrum okulistycznym w okresie 11 lat. W kohorcie, 351 pacjentów otrzymało RA-MAC, a 97 otrzymało GA podczas operacji bez wyłuszczenia gałki ocznej.

Wyniki

Autorzy stwierdzili, że wybór RA-MAC był związany z uszkodzeniem w strefach przednich 1 i 2, a użycie GA zwiększało się z bardziej tylnymi strefami uszkodzenia. Dla oczu z obrażeniami strefy 3 stosunek RA-MAC do GA był równy.

Znieczulenie ogólne było częściej wybierane u pacjentów z dłuższymi ranami, młodszym wiekiem i dłuższym czasem operacji (wszystkie P <0,001). Odwrotnie, znieczulenie miejscowe było bardziej powszechne u pacjentów z mniej poważnym uszkodzeniem gałki ocznej i starszych. Przypadki znieczulenia miejscowego były również w lepszym stanie i posiadały lepszą ostateczną ostrość wzroku (P <0,001), jednak żaden rodzaj znieczulenia nie był skorelowany z większą poprawą w porównaniu z przedoperacyjną ostrością wzroku, a ostateczne efekty wizualne uważano za powiązane ze stopniem i umiejscowieniem urazu.

Ogólnie rzecz biorąc, porównywalne efekty wizualne i bezpieczeństwo, przedstawione w badaniu, potwierdzają, że RA-MAC jest rozsądną alternatywą dla GA w przypadku operacji gałki ocznej z otwartą ścianą u wybranych dorosłych pacjentów.

Ograniczenia

Retrospektywny charakter badania dostarcza niewiele informacji na temat tego, jakie konkretne kryteria skłoniły zespół chirurgiczny do wyboru jednego rodzaju znieczulenia w stosunku do innego. Preferencje chirurga mogą również wpływać na te wyniki. W szczególności obawy o współistnienie wielu chorób mogły w znacznym stopniu przyczynić się do tego, że chirurdzy wybierają RA-MAC dla starszych pacjentów, w porównaniu do GA.

Znaczenie kliniczne

Oba typy znieczulenia wiążą się z ryzykiem ekstruzji treści śródgałkowej podczas operacji. W przeszłości unikano stosowania RA-MAC w przypadku urazów z otwartą ścianą, ponieważ zlokalizowane wstrzyknięcie może wywołać ekstruzję przez przemieszczenie objętości. Jednak czynniki związane z GA, takie jak umieszczenie rurki dotchawiczej, mogą podobnie prowadzić do wydostania się tkanek na zewnątrz gałki ocznej, przez podniesienie ciśnienia wewnątrzgałkowego. W żadnym z przypadków z tej serii nie odnotowano tego powikłania.

Obecnie wiele szpitali wybiera GA, w celu przeprowadzenia operacji gałki ocznej z otwartą ścianą, ale coraz więcej zabiegów okulistycznych wykonuje się w ambulatoryjnych ośrodkach chirurgicznych ze znieczuleniem miejscowym. Przeniesienie wszystkich możliwych przypadków operacji gałki ocznej z otwartą ścianą do centrów ambulatoryjnych byłoby efektywne pod względem czasu i kosztów, zapewniając jednocześnie porównywalne wyniki.

Źródło: aao.org