Nowe badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Sydney pokazują, że nawet niski poziom spożycia alkoholu podczas ciąży może mieć wpływ na rozwój mózgu dziecka i wiąże się z większymi problemami psychologicznymi i behawioralnymi u młodzieży, w tym lękiem, depresją i obniżoną koncentracją.

Opublikowane w American Journal of Psychiatry badanie zostało przeprowadzone przez Matilda Center for Research in Mental Health and Substance Use. Wpływ małych ilości alkoholu w czasie ciąży na rozwój dziecka jest dosyć nieznany i toczyła się szeroko zakrojona debata na temat tego, czy istnieje bezpieczny poziom spożycia alkoholu w ciąży.

Naukowcy zbadali, czy jakiekolwiek ilość spożycia alkoholu w ciąży było związane z różnicami psychologicznymi, behawioralnymi, neuronalnymi i poznawczymi u dzieci w wieku od 9 do 10 lat. Jest to największe badanie mające na celu zbadanie wpływu niskiego poziomu alkoholu podczas ciąży, w którym wzięło udział 9719 dzieci. Za niski poziom picia uznawano jeden do dwóch drinków okazjonalnie, maksymalnie sześć drinków tygodniowo.

„Nasze badania wykazały, że nawet niewielkie ilości alkoholu spożywane w czasie ciąży mogą mieć znaczący wpływ na rozwój mózgu dziecka” - powiedziała główna autorka badania, Briana Lees, doktorantka z Matilda Center.

„Wcześniejsze badania wykazały, że bardzo intensywne spożywanie alkoholu, na przykład upijanie się w czasie ciąży, może zaszkodzić dziecku. Jednak badanie to pokazuje, że jakiekolwiek spożycie alkoholu w czasie ciąży, nawet niskie, wiąże się z subtelnymi, ale znaczącymi zachowaniami i skutkami psychologicznymi u dzieci pod postacią lęku, depresji i obniżonej koncentracji.

„To badanie jest tak ważne, ponieważ w Australii około 50 procent kobiet pije alkohol, zanim dowiedzą się, że są w ciąży, a 25 procent robi to po tym, gdy są już świadome. Zdecydowana większość spożywa jeden lub dwa standardowe drinki w ciągu tygodnia, co może mieć wpływ na mózg dziecka”.

W badaniu 25 procent dzieci było narażonych na działanie alkoholu w łonie matki. 60 procent z tych dzieci było narażonych na działanie w niskim stopniu, a 40 procent na wyższe dawki alkoholu. Większe narażenie na alkohol to trzy lub więcej drinków okazjonalnie, lub siedem i więcej drinków tygodniowo.

Dzieci, które były narażone na niski poziom alkoholu w dowolnym momencie ciąży, doświadczały więcej problemów psychologicznych lub emocjonalnych problemów behawioralnych niż w przypadku dzieci, których matki nie piły alkoholu w czasie ciąży. Prawdopodobieństwo rozpoznania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) było o 25% większe u dzieci, które były narażone na nieco wyższy poziom alkoholu (około 36 drinków) w pierwszych 6-7 tygodniach ciąży. Większe spożycie alkoholu we wczesnej ciąży wiązało się również z występowaniem agresji oraz z 30% większym ryzykiem, że dziecko będzie miało problemy z zachowaniem w wieku nastoletnim.

Zaobserwowano różnice w objętości i powierzchni mózgu pomiędzy badanymi dziećmi, co przyczyniło się do problemów psychologicznych i behawioralnych. Szacunkowa liczba drinków wypitych w czasie ciąży wahała się od 0-90, a średnia liczba wynosiła 27. Większość napojów była wypijana w pierwszych 6-7 tygodniach poprzedzających wiadomość o ciąży.

„Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej dziecko było narażone na alkohol w życiu płodowym, tym poważniejsze były jego skutki” - powiedziała Lees.

„Dzieci doświadczyły negatywnych skutków, nawet jeśli były narażone na niski poziom alkoholu podczas bardzo wczesnej ciąży (około 16 drinków w ciągu pierwszych sześciu do siedmiu tygodni), nawet gdy matka później przestała pić. Trudność polega na tym, że wiele kobiet nie wie, że tak jest. w ciąży na tak wczesnym etapie.

„Badania te podkreślają, jak ważne jest, aby kobiety były świadome skutków dotyczących nawet małych ilości alkoholu na rozwój mózgu niemowląt. Najbezpieczniejszą opcją w czasie ciąży jest powstrzymanie się od picia jakiegokolwiek alkoholu.”

„Ta informacja jest również ważna dla kobiet planujących ciążę. Nawet planując ciążę, bezpieczniej jest powstrzymać się od jakiegokolwiek spożywania alkoholu. Spożycie alkoholu od poczęcia przez całą ciążę może mieć wpływ na rozwój mózgu ich dziecka”.

Źródło: eurekalert.org