Z najnowszych badań American Heart Association opublikowanych w czasopiśmie Circulation wynika, że osoby z wszczepionymi rozrusznikami serca lub defibrylatorami, którzy doświadczają tylko krótkich epizodów zaburzeń rytmu serca, jak migotanie przedsionków mają bardzo niskie ryzyko wystąpienia udaru mózgu, co sugeruje, że antykoagulanty w tej grupie pacjentów mogą nie zmniejszać ryzyka udaru mózgu.

Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca, dotyka około 2,7 miliona Amerykanów. Dotychczasowe badania wskazują, że osoby z dłuższymi epizodami migotania przedsionków są narażone na zwiększone ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, w tym udaru. W rezultacie, wytyczne zalecają, aby pacjenci z migotaniem przedsionków brali antykoagulanty - leki przeciwzakrzepowe, które zmniejszają zdolność krwi do krzepnięcia, aby zmniejszyć ryzyko udaru mózgu. Jednak nie było jasne, czy „krótkie” epizody (szacowane jako krótsze niż 20 sekund) również zwiększają ryzyko i wymagają profilaktyki lekami przeciwzakrzepowymi.

Naukowcy przeanalizowali 37.000 indywidualnych EKG od 5,379 pacjentów włączonych od co najmniej 2 lat w rejestr RATE, czyli badania kontrolnego i obserwacji pacjentów z wszczepionymi rozrusznikami serca lub defibrylatorami, które stale monitorują rytm serca. Badanie potwierdziło, że długie epizody migotania przedsionków są związane ze zwiększonym ryzykiem udaru mózgu, niewydolności serca i hospitalizacji z powodu nieprawidłowego rytmu serca, a także śmierci.

W przeciwieństwie do tego, w ciągu dwóch lat, pacjenci z jedynie „krótkimi” epizodami migotania przedsionków nie mieli większego ryzyka udaru i innych zaburzeń sercowo-naczyniowych, niż ludzie bez udokumentowanego migotania przedsionków. W ciągu dwóch lat badań, naukowcy stwierdzili:

  • co najmniej 15000 epizodów migotania przedsionków
  • 94 pacjentów było hospitalizowanych z powodu migotania przedsionków
  • 265 pacjentów było hospitalizowanych z powodu niewydolności serca
  • 47 pacjentów było hospitalizowanych z powodu wystąpienia udaru mózgu
  • 359 pacjentów zmarło


Wyniki sugerują, że u pacjentów, którzy doświadczają tylko krótkich epizodów migotania przedsionków, ryzyko krwawienia związane z przyjmowaniem leków przeciwzakrzepowych przeważa nad ryzykiem wystąpienia udaru mózgu.

„Wiedzieliśmy, że osoby z migotaniem przedsionków są narażone na większe ryzyko udaru mózgu, ale zadaliśmy sobie pytanie, jak długie migotanie przedsionków jest związane z tym ryzykiem?” mówi prof. Steven Swiryn, główny autor badania z Feinberg School of Medicine na Uniwersytecie Northwestern w Chicago, Illinois. „Wcześniejsze badania wykazały, że przedłużające się epizody migotania przedsionków stanowią zagrożenie, ale jak to się ma do krótszych epizodów? Odpowiedź do czasu opublikowania naszego badania brzmiała „nikt tego nie wie”. „Teraz mamy solidne dane, że jeśli u pacjentów występują jedynie krótkie epizody migotania przedsionków, ryzyko jest tak niskie, że nie wymaga leczenia lekami przeciwzakrzepowymi.”

Jednakże w praktyce, lekarze powinni nadal monitorować pacjentów pod kątem progresji do przedłużających się epizodów migotania przedsionków, które u części mogą się rozwinąć.

Źródło: medicalnewstoday.com