Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II otrzymał w wyniku konkursu kolejny projekt z Ministerstwa Zdrowia. Jego celem jest zmniejszenie liczby i śmiertelności udarów mózgu.

Przedsięwzięcie pt. „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych” ma na celu wdrożenie „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych”. Razem z partnerami: Fundacją NeuroPozytywni oraz Związkiem Pracodawców Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego placówka zaplanowała szereg aktywności związanych z profilaktyką i wczesnym rozpoznawaniem objawów chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA), u osób w wieku aktywności zawodowej.

Działania te zostaną zrealizowane poprzez tworzenie i prowadzenie platformy współpracy z lekarzami POZ, aktywności edukacyjne wśród personelu POZ oraz osób narażonych na udar mózgu, świadczenia zdrowotne określone w „Ogólnopolskim programie profilaktyki chorób naczyń mózgowych” oraz badania naukowe dotyczące skuteczności działań profilaktycznych.

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do zwiększenia dostępu do lekarza specjalisty i do badań diagnostycznych, która aktualnie jest utrudniona z powodu kolejek. Do współpracy zostanie włączonych 66 placówek POZ z trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które będą mogły skorzystać z wielu form wsparcia, m.in. szkoleń dla personelu. Zainteresowane kooperacją jednostki POZ mogą się kontaktować z zespołem neurologów już dziś. Szczegóły dotyczące procedury wyboru jednostek zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na stronie Szpitala.

Honorowy patronat nad projektem objął krakowski aktor, Krzysztof Globisz, który sam doświadczył udaru.


Źródło: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II