Wśród uczniów klas trzecich krakowskich szkół podstawowych trwają badania tlenku azotu w wydychanym powietrzu. Akcja odbywa się w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej Urzędu Miasta Krakowa „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze”.

- Podjęliśmy działania, mające na celu przebadanie pulmonologiczne dzieci z krakowskich szkół podstawowych pod kątem oddziaływania powietrza na ich zdrowie. To pierwsze badania przeprowadzane na taką skalę w Polsce – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

W ramach pilotażowego projektu, lekarze-pediatrzy ze Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie wykonują testy wraz z analizą stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu w celu określenia ich związku z nawracającymi schorzeniami układu oddechowego u dzieci w wybranej grupie wiekowej – uczniowie trzecich klas.

Akcja ma na celu określenie związku między stężeniem tlenku azotu w wydychanym powietrzu u dzieci w zależności od zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (smogu) w Krakowie. - Badanie polega na wykonaniu krótkiego wdechu i wydechu przez ucznia. Dzięki temu mierzone jest stężenie tlenku azotu, który pokazuje zmiany zapalne w układzie oddechowym, a zwłaszcza astmy oskrzelowej – powiedziała Marta Czubaj-Kowal, autorka programu badań, ordynator Oddziału Pediatrycznego w „Żeromskim”.

Po raz pierwszy w Krakowie, a nawet w Polsce badania odbywają się na tak sporej grupie dzieci. - Od początku listopada przebadanych zostało ok. 2,5 tys. dzieci (dziennie ok. 200). Łącznie w ramach pilotażu badaniom zostanie poddanych 5,5, tys. osób – zaznaczył Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Projekt będzie realizowany dwukrotnie: w okresie jesienno-zimowym 2017, kiedy zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (smog) jest największe oraz wiosenno-letnim w 2018 roku, gdy poziom stężenia pyłów jest mniejszy.

Specjaliści opracują raport z przeprowadzonych konsultacji w oparciu o wyniki z wykonanych badań. - Wyniki wszystkich badań zostaną opublikowane i przekazane do szkół oraz rodzicom dzieci. A dzieci, u których wystąpi podejrzenie przewlekłej choroby płuc poddamy specjalistycznej diagnostyce alergologicznej i pulmonologicznej – zaznaczyła Marta Czubaj-Kowal.

Akcja jest finansowana przez Miasto Kraków, jej koszt to ok. 130 tys. zł.


Źródło: Urząd Miasta Krakowa