W związku z wejściem w życie z dniem 21 maja 2022 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (znowelizowanego rozporządzeniem z dnia 18 maja 2022 r., które weszło w życie w tej samej dacie) oraz z uwagi na pojawiające się wątpliwości co do zasad prawidłowego stosowania niektórych jego przepisów Główny Inspektor Farmaceutyczny opublikował przedmiotowy komunikat.

Komunikat znajduje się pod poniższym linkiem.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 23 maja 2022 roku - Główny Inspektorat Farmaceutyczny - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

GIF