Chorób plamki żółtej nie można lekceważyć – podkreślali specjaliści z Kliniki Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, którzy w trakcie akcji zorganizowanej 27 kwietnia, w Poradni Okulistycznej WSzZ, przebadali pod kątem AMD kilkadziesiąt osób.

Do udziału w konsultacjach, zaproszeni zostali pacjenci powyżej 45. roku życia, który dotychczas nie byli leczeni w ramach Programu Lekowego AMD.

Doktor Iwona Namirska – Zigouras z Kliniki Okulistyki WSzZ, przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD) poinformowała, że w Polsce każdego roku przybywa od 10 do 15 tysięcy chorych na AMD.

Akcję badań, 27 kwietnia, zorganizowała Klinika Okulistyki WSzZ oraz Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem


Źródło: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach