Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w Pszczynie akt oskarżenia przeciwko sześciu lekarzom stomatologom, oskarżonym o dokonywanie oszustw na szkodę pacjentów oraz o poświadczanie nieprawdy w dokumentacji medycznej i dokonywanie oszustw na szkodę NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach.

Jak wynika z przeprowadzonych w śledztwie dowodów, oskarżeni będąc zatrudnieni w prywatnej przychodni stomatologicznej na terenie Pszczyny, w okresie 2014 i 2015 roku, pobierali od pacjentów opłaty w kwocie od 20 do 30 złotych za wykonywane znieczulenia, podczas zabiegów stomatologicznych. W rzeczywistości stosowane znieczulenia były refundowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc były bezpłatne. W ten sposób bezzasadnie pobrano opłaty od 600 osób. Nadto jak ustalono, w wielu przypadkach lekarze stomatolodzy w kartach pacjenta, poświadczali nieprawdę co do wykonanych usług stomatologicznych, a następnie na podstawie tego wpisu rozliczali świadczenia w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach, doprowadzając NFZ do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w kwotach każdorazowo od 12 złotych do 90 złotych. Przykładowo: usługę stomatologiczną wykonaną prywatnie, opisywano w dokumentacji jako refundowaną, a następnie rozliczano ją w ramach umowy zawartej z NFZ. W tym zakresie chodzi przede wszystkim o takie usługi stomatologiczne jak: wypełnianie zęba oraz znieczulenie.

W śledztwie ustalonych zostało 600 osób pokrzywdzonych. Status pokrzywdzonego przyznano również NFZ Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu w Katowicach. Wśród oskarżonych w tej sprawie, są również właściciele przychodni. Łącznie w tym postępowaniu przedstawiono 1148 zarzutów.

Podejrzani w śledztwie nie przyznali się do stawianych zarzutów. Częściowo w trakcie postępowania przygotowawczego składali, wyjaśnienia wskakując, iż pobierali opłaty od pacjentów, albowiem stosowane przy zabiegach znieczulenia, było znieczuleniami dodatkowymi i ich zdaniem nie podlegały refundacji.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci poręczenia majątkowego od 2 tys. złotych do 5 tys. złotych. Za zarzucane przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.


Źródło: Prokuratura Okręgowa w Katowicach