Wykrywanie nowotworów poprzez analizę powietrza wydychanego z płuc. Badania nad taką metodą prowadzą naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoimi doświadczeniami postanowili podzielić się z zagranicznymi specjalistami z różnych dziedzin. Konferencję zorganizowano w Toruniu.

Gościem specjalnym toruńskiej konferencji jest noblista Erwin Neher, fizjolog z Uniwersytetu w Getyndze.

- Moje badania skupiały się na zastosowaniu kanałów jonowych i neuronów w analizie komórki. Jestem szczęśliwy, że badania, które wykonywałem lata temu dziś są wykorzystywane w medycynie klinicznej - mówił Erwin Neher.

- Od 10 lat zajmujemy się badaniem diagnostyki nad chorobami nowotworowymi, szczególnie interesuje nas rak płuc, rak prostaty i te problemy będą rozważane podczas konferencji - powiedział prof. Bogusław Buszewski kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Wydziału Chemii UMK.

- Specjalnymi metodami wyłapujemy z wydychanego powietrza lotne związki organiczne i analizujemy poprzez zastosowanie technik chromatograficznych po to, by bezinwazyjnie i szybko można było uzyskać wynik. Całość trwa 10-15 minut, do godziny. W tym czasie możemy otrzymać wstępne informacje, czy badana osoba jest potencjalnym nosicielem choroby nowotworowej czy nie. Po to, żeby ją później skierować na bardziej szczegółowe badania, które potwierdzą lub wykluczą stan do dalszej terapii medycznej - wyjaśnia prof. Buszewski.


Konferencja potrwa do wtorku.

Źródło: www.radiopik.pl