Tydzień Zdrowia Psychicznego organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ma na celu konsultacje z różnymi środowiskami aktywnymi w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W pierwszym dniu (21 lutego) podsekretarze stanu w MEN Paulina Piechna-Więckiewicz oraz Izabela Ziętka wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Spotkanie z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych, którym zainaugurowano Tydzień Zdrowia Psychicznego organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, poprzedził briefing prasowy z udziałem wiceminister Pauliny Piechny-Więckiewicz, Pełnomocnik Ministra Edukacji ds. zdrowia psychicznego uczniów oraz wiceminister Izabeli Ziętki.

- Doceniamy Waszą ciężką pracę. Wiemy z iloma przeszkodami mierzycie się na swojej zawodowej drodze. Będziemy was wspierać – zapewniła minister Piechna-Więckiewicz, zwracając uwagę, że Tydzień Zdrowia Psychicznego rozpoczyna się w Międzynarodowym Dniu Psychologa.

Paulina Piechna-Więckiewicz przedstawiła plan Tygodnia Zdrowia Psychicznego. Harmonogram przewiduje m.in. spotkanie z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz rozmowy z pracownikami oświaty na temat wypalenia zawodowego.

- Wypalenie zawodowe nauczycieli i specjalistów to temat, który zbyt rzadko pojawia się w debacie publicznej. Badania wskazują, że mamy do czynienia z wyzwaniem, które musimy koniecznie podjąć – wskazała wiceminister Piechna-Więckiewicz.

Wiceminister Izabela Ziętka zapowiedziała cykliczne spotkania z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Projekt o nazwie „Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych” ma na celu wypracowanie odpowiednich rozwiązań wspierających poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, a także konkretne wsparcie w zakresie szkoleń i doposażenia poradni, zgodnie z potrzebami tych placówek. Na ten cel, w ramach projektów grantowych, przeznaczonych zostanie ponad 80 mln zł.

- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne odgrywają bardzo ważną rolę w systemie edukacji. To tam rodzice w pierwszej kolejności zgłaszają się, aby uzyskać pomoc, dlatego jako ministerstwo będziemy poradnie wspierać – zapowiedziała wiceminister Ziętka.

Izabela Ziętka wyjaśniła, że rozmowy mają na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań usprawniających działanie poradni.

- Nie chcemy wprowadzać zmian bez konsultacji z pracownikami poradni, związkami zawodowymi i samorządami. Myślę, że ta praca przyniesie oczekiwane efekty, czyli szybki dostęp do diagnozy i wsparcia dla każdego dziecka i jego rodziny – podsumowała wiceminister Ziętka.

Tydzień Zdrowia Psychicznego zakończony zostanie 28 lutego konferencją pn. „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”. Będzie to symboliczna inauguracja współpracy pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wspierania zdrowia psychicznego młodych Polaków.

W konferencji 28 lutego wezmą udział szefowe resortów: Barbara Nowacka, Izabela Leszczyna oraz Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

W najbliższych spotkaniach zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • 22 lutego. Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego.
  • 23 lutego. Eksperci zdrowia publicznego opowiedzą o depresji dzieci i młodzieży.
  • 26 lutego. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?
  • 27 lutego. Młodzież o zdrowiu psychicznym.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej